Републички завод за заштиту споменика културе - Београд

На шестој седници Управног одбора одржаној 21. децембра 2018. године, након обављених разговора са кандидатима за директора Републичког завода за заштиту споменика културе, Управни одбор је утврдио листу кандидата који испуњавају законом предвиђене услове.

Листа кандидата је послата Министарству културе и информисања 28. децембра 2018. године.

У прилогу се налазе:

Повезане актуелности: Јавни конкурс за избор директора

ВРХ