Друштво конзерватора Србије је дана 22. фебруара 2019. године приликом обележавања Дана заштите споменика културе, односно Дана ДКС, доделило чак три награде истакнутим члановима Друштва запосленим у Републичком заводу за заштиту споменика културе.

Велика награда Друштва конзерватора Србије додељена је др Марини Нешковић, архитекти-конзерватору, саветнику, за „Изузетан допринос у истраживању, научном проучавању, и публиковању градитељског наслеђа, доследну примену конзерваторских метода и принципа у његовој заштити и за унапређење методологије заштите и ревитализације засноване на научној валоризацији“.

Уручење награде др Марини Нешковић, архитекти-конзерватору
Уручење награде др Марини Нешковић, архитекти-конзерватору

Годишња награда Друштва конзерватора Србије у 2018. години додељена је Милодарки Коцев, конзерватору-рестауратору, саветнику, за „Изванредно изведене радове на иконостасу цркве Светих апостола Петра и Павла, примењеној методологији у слојевитој проблематици коју је решавала студиозним и стручним сликарским, конзерваторско-рестаураторским поступцима, као и за публиковање резултата у књизи којом је детаљно и свеобухватно представила све процесе од почетка до завршне презентације“.

Уручење награде Милодарки Коцев, конзерватору-рестауратору
Уручење награде Милодарки Коцев, конзерватору-рестауратору

Годишња награда Друштва конзерватора Србије у 2018. години додељена је др Невени Дебљовић Ристић, архитекти конзерватору, саветнику, за „Посвећеност и преданост у реализацији пројекта обнове северне бифоре западне фасаде Богородичине цркве у Студеници, целовит научни, аналитички, конзерваторско-рестаураторски приступ у идентификацији, тумачењу и решавању првобитне форме и скулпторалног програма северне бифоре западне фасаде“.

Уручење награде др Невени Дебљовић Ристић, архитекти конзерватору
Уручење награде др Невени Дебљовић Ристић, архитекти конзерватору
ВРХ