Праксу за студенте завршне године Факултета безбедности Универзитета у Београду

Неколико година Републички завод за заштиту споменика културе успешно реализује стручну праксу за студенте завршне године Факултета безбедности Универзитета у Београду. Током трајања петодневне праксе студенти су имали прилике да се упознају са делатностима, организацијом рада Републичког завода, значајем, врстама и категоријама културних добара и да кроз примере сазнају о заштити културног наслеђа у ванредним околностима – у условима поплава, пожара, земљотреса, оружаних сукоба, крађа и тиме употпуне знање стечано на факултету.

Студенти су предавања оценили као занимљива и подстицајна за додатна истраживања старина.

Праксу за студенте завршне године Факултета безбедности Универзитета у Београду Праксу за студенте завршне године Факултета безбедности Универзитета у Београду Праксу за студенте завршне године Факултета безбедности Универзитета у Београду Праксу за студенте завршне године Факултета безбедности Универзитета у Београду Праксу за студенте завршне године Факултета безбедности Универзитета у Београду
ВРХ