Завршени сликарско-конзерваторски радови на фрескама Успењског храма манастира Грачаница (јул-октобар 2018)

Заштитни сликарско – конзерваторски радови на фрескама реализовани су у једној кампањи од 01. 07. 2018. до 29. 10. 2018. Урађени су радови на сачуваним деловима зидног сликарства и слободним повшинама (украсном малтеру) у: олтарском простору, и шест стубаца у наосу храма. Ове радове је финасирало Министарство културе и информисања Републике Србије. Пројектант радова и надзор обављао је проф. мр Мирослав Станојловић, сликар -конзерватор а извођач је било предузеће КОТО из Београда. Радове је изводила екипа стручних сликара - конзерватора ангажовних од тог предузећа.

Завршени сликарско-конзерваторски радови на фрескама Успењског храма манастира Грачаница (јул-октобар 2018)

Делови изузетно вредног живописа из 14. века, споменика културе који се налази на листи светске културне баштине УНЕСКО-а, били су одраније угрожени продирањем влаге, ефлоресценцијом, као и интензивним талозима чађи и атмосферске прашине. Овакви депозитни наноси мењали су основне, односно полазне вредности сликарства тако што су га визуелно изопачивали, затамњивали и заклањали. На основу обављених физико – хемијских истраживања, карактеризације соли и утврђивања својстава тамног талога, одређена је још одраније методологија за њихово одстрањивање. Резултати чишћења су очигледни. Сликарско –конзерваторски радови у овим деловима храма су правовремен и логичан наставак изведених радова до сада и њихово комлетирање. Представљају успешан завршетак свих досадашњих радова, изведених у последњој деценији.

Завршени сликарско-конзерваторски радови на фрескама Успењског храма манастира Грачаница (јул-октобар 2018)

Такође, ојачани су и ослабљени делови зидног сликарства, различитог степена деструкције. Ове изузетно драгоцне целине, после ових интервенција сада су читкије и јасније за посматрача. После ових сликарско-конзерваторских радова на одговарајући начин су трајно ојачани и презентовани. Светлих и ведрих боја, јасна иконографска садржина доприноси свечаном изгледу олтарског простора – најважнијег богослужбеног дела храма. Сви изведени радови, употреба савремених матријала, у погодном унутрашњем амбијенту храма, по свим назнакама тебало би да обзбеде дуговечно постојање зидном сликаству. Један од најлепших храмова у наслеђу српског народа после ових радова има и живопис, конзервисан презентован по свим мерилима свремене заштите – организован по принципу минималних итервенција.

Завршени сликарско-конзерваторски радови на фрескама Успењског храма манастира Грачаница (јул-октобар 2018)

Урађено је:

ОЛТАР - Укупна површина живописа 160 m2

 • Уклањање опшива - 35 m
 • Постављање новог опшива - 35 m
 • Уклањање или обрада пломби - 4 m2
 • Уклањање или дорада старих ретуша - 12m2
 • Ојачавање инјектирањем - 5 m2
 • Ојачавање сликаног слоја фиксирањем - 2,5 m
 • Чишћење живописа - 160m2
 • Постављање новог украсног малтера - 25 m2
 • Прерада површине старог украсног малтера - 40 m2
Завршени сликарско-конзерваторски радови на фрескама Успењског храма манастира Грачаница (јул-октобар 2018)

НАОС - ступци

 • Уклањање старог украсног малтера - 17 m2
 • Постављање новог украсног малтера - 17 m2
 • Уклањање опшива - 25 m
 • Постављање новог опшива - 25 m
Завршени сликарско-конзерваторски радови на фрескама Успењског храма манастира Грачаница (јул-октобар 2018)

Стручни тим:

 1. проф. мр Мирослав Станојловић, сликар – конзерватор, надзор,
 2. МА Немања Комненовић, сликар – конзерватор, вођа стручног тима,
 3. мр Љубиша Филиповић, сликар,
 4. МА Зорица Савић, сликар - конзерватор,
 5. МА Гојко Мрковић, сликар - конзерватор,
 6. МА Станица Младеновић, сликар-конзерватор,
 7. Анастасија Јовичић, сликар - конзерватор,
 8. МА Марија Вранић, сликар - конзерватор,
 9. МА Страхиња Ђорђевић, сликар-конзерватор,
 10. Милан Ћук, сликар - конзерватор,
 11. Лука Новаковић, сликар-конзерватор,
 12. Илија Андрић, студент конзервације,
 13. Драгомир Свечак, дипломирани вајар примењ. вајарства,
 14. Урош Поповић, сликар - конзерватор.

проф. мр Мирослав Станојловић, сликар - конзерватор

Грачаница, 29.10.2018.

Завршени сликарско-конзерваторски радови на фрескама Успењског храма манастира Грачаница (јул-октобар 2018) Завршени сликарско-конзерваторски радови на фрескама Успењског храма манастира Грачаница (јул-октобар 2018) Завршени сликарско-конзерваторски радови на фрескама Успењског храма манастира Грачаница (јул-октобар 2018)
ВРХ