1. др Невена Дебљовић Ристић, председник
 2. др Светлана Пејић, заменик председника
 3. Мирјана Благојевић, стални члан (секретар Комисије)

Испитивачи из општег дела стручног испита:

 1. Бранислав Орлић
 2. Јелена Божић

Испитивачи из посебног дела стручног испита:

Сликари и вајари конзерватори:

 1. Проф. мр Радомир Самарџић
 2. Проф. мр Мирослав Станојловић
 3. мр Владимир Рашић

Историчар конзерватор:

 1. Ненад Лајбеншпергер
 2. Дејан Ристић

Историчар уметности – конзерватор:

Средњи век:

 1. Проф. др Драган Војводић
 2. др Светлана Пејић

Нови век:

 1. доц. др Игор Борозан

Етнолог конзерватор:

 1. Естела Радоњић Живков
 2. Божидар Крстановић

Архитекта конзерватор:

Средњи век:

 1. др Марина Нешковић
 2. др Невена Дебљовић Ристић
 3. мр Гордана Симић

Нови век:

 1. др Нађа Куртовић Фолић
 2. Проф. др Мирјана Ротер Благојевић

Археолог конзерватор:

 1. Марина Бунарџић
 2. др Мирослав Лазић
 3. Проф. др Мирослав Вујовић
ВРХ