Republički zavod za zaštitu spomenika kulture - Beograd

Na šestoj sednici Upravnog odbora održanoj 21. decembra 2018. godine, nakon obavljenih razgovora sa kandidatima za direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Upravni odbor je utvrdio listu kandidata koji ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

Lista kandidata je poslata Ministarstvu kulture i informisanja 28. decembra 2018. godine.

U prilogu se nalaze:

Povezane aktuelnosti: Javni konkurs za izbor direktora

VRH