Nagrade 'Milorad Medić' i promocija knjige 'Milorad Medić - život i delo'

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd sa ponosom obaveštava da je laureat prestižne nagrade „Milorad Medić“, koju dodeljuje udruženje „Reantika“, u 2018. godini koleginica Marijana Protić, slikar restaurator, savetnik. Ovo je već sedmi put da se ova važna i jedina strukovna nagrada dodeljuje kolegama iz Slikarskog odeljenja sa fizičko-hemijskom laboratorijom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd.

Koleginica Marijana Protić se tokom dosadašnje karijere bavila istraživačkim radom, izradom projekata, realizacijom konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnom slikarstvu i pokretnim kulturnim dobrima u okviru nepokretnih kulturnih dobara od velikog i izuzetnog značaja.

Kao član ovih organizacija učestvovala je na konferencijama u zemljama Evrope i okruženja.

Nagrade 'Milorad Medić' i promocija knjige 'Milorad Medić - život i delo'

Takođe se bavila i edukacijom mlađih kolega, preventivnom zaštitom, kao i specifičnim radom na konzervaciji i restauraciji mozaika. Upravo taj afinitet koji oseća prema konzervaciji mozaika, usmerio je ka radu na najznačajnijim lokalitetima u Republici Srbiji kao što su Medijana, Sirmijum, Caričin grad, Feliks Romulijana.

Zahvaljujući tim radovima postala je član u međunarodnim organizacijama ICCM i SEE Mosaics. Kao aktivan član ovih organizacija učestvovala je na konferencijama u zemljama Evrope i okruženja.

Nagrade 'Milorad Medić' i promocija knjige 'Milorad Medić - život i delo'

Njeno interesovanje za konzervaciju i restauraciju ne završava se samo radovima na mozaicima i zidnom slikarstvu, već je svoj svestrani pristup konzervatorskom pozivu ovenčala učešćem u mnogobrojnim ekipama specijalizovanim za radove na ikonama i pozlaćenoj ornamentici.

Pored konkretnih konzervatorskih radova aktivno je učestvovala u akciji osnivanja Sekcije slikara-restauratora u okviru DKS-a i bila njen prvi predsednik.

Nagrade 'Milorad Medić' i promocija knjige 'Milorad Medić - život i delo'

Udruženje „Reantika“ i dr Milka Čanak Medić pokrenuli su inicijativu da Društvo konzervatora Srbije priredi knjigu o Miloradu Mediću, doajenu konzervatorsko-restauratorske delatnosti.

Ova aktivnost uspešno je realizovana u 2018. godini. Sredstva za pripremu i štampu obezbedilo je Ministarstvo kulture i informisanja putem redovnog konkursa za sufinansiranje. Knjiga sadrži tekstove o Miloradu Mediću više autora, tekstove sa promocije njegovih Slikarskih priručnika, spisak izvedenih radova, dela koja je objavio i bogato je ilustrovana fotografijama iz lične arhive, tokom izvođenja radova na terenu, kao i rezultata njegovog rada.

Nagrade 'Milorad Medić' i promocija knjige 'Milorad Medić - život i delo'

Knjiga je prvi put predstavljena 31. oktobra 2018. godine, na Sv. Luku, kad udruženje „Reantika“ dodeljuje godišnje priznanje pod imenom „Milorad Medić“.

Nagrade 'Milorad Medić' i promocija knjige 'Milorad Medić - život i delo' Nagrade 'Milorad Medić' i promocija knjige 'Milorad Medić - život i delo'
VRH