ostaci spomenika srpskim vojnicima iz balkanskih i Prvog svetskog rata u mestu Negorci
Ostaci spomenika srpskim vojnicima iz balkanskih i Prvog svetskog rata u mestu Negorci

Stručnjaci Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture su, od 27. do 31. maja 2019. godine, obavili obilazak osam memorijala Republike Srbije u Severnoj Makedoniji. Radi pripremnih radnji za obnovu, obiđene su spomen kosturnice u Udovu i Donjem Kalaslaru, kao i kripta u Crkvi Svetog Ćirila i Metodija u Prilepu.

Pored toga, obiđeni su i ostaci spomenika srpskim vojnicima iz balkanskih i Prvog svetskog rata u mestu Negorci, ostaci spomenika kralju Petru I Karađorđeviću u blizini Kučkova i ostaci spomenika Kralju Aleksandru I Karađorđeviću u selu Miravci.

ostaci spomenika Kralju Aleksandru I Karađorđeviću u selu Miravci
Ostaci spomenika Kralju Aleksandru I Karađorđeviću u selu Miravci

Pored toga, prvi put su obiđeni i grob vojvode Spasa Prizrenca u porti Manastira Svetog Ilije u selu Banjani i grobna mesta doktora Aleksandra Đurića i doktora Džejmsa Donelija (koji su umrli od pegavog tifusa 1915. lečeći srpsku vojsku i stanovništvo Đevđelije i okoline) u porti manastira Svetog Spasa (crkve vaznesenja Hristovog) u Đevđeliji.

grob vojvode Spasa Prizrenca u porti Manastira Svetog Ilije u selu Banjani
Grob vojvode Spasa Prizrenca u porti Manastira Svetog Ilije u selu Banjani
grobna mesta doktora Aleksandra Đurića i doktora Džejmsa Donelija
Grobna mesta doktora Aleksandra Đurića i doktora Džejmsa Donelija

Tokom boravka u Severnoj Makedoniji, ekipa Republičkog zavoda obavila je i više razgovora sa predstavnicima relevantnih severnomakedonskih institucija.

VRH