Praksu za studente završne godine Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu

Nekoliko godina Republički zavod za zaštitu spomenika kulture uspešno realizuje stručnu praksu za studente završne godine Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Tokom trajanja petodnevne prakse studenti su imali prilike da se upoznaju sa delatnostima, organizacijom rada Republičkog zavoda, značajem, vrstama i kategorijama kulturnih dobara i da kroz primere saznaju o zaštiti kulturnog nasleđa u vanrednim okolnostima – u uslovima poplava, požara, zemljotresa, oružanih sukoba, krađa i time upotpune znanje stečano na fakultetu.

Studenti su predavanja ocenili kao zanimljiva i podsticajna za dodatna istraživanja starina.

Praksu za studente završne godine Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu Praksu za studente završne godine Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu Praksu za studente završne godine Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu Praksu za studente završne godine Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu Praksu za studente završne godine Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu
VRH