o zavodu

Zavod za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture Narodne Republike Srbije osnovan je 25. juna 1947. godine.

Prvo sedište Zavoda bio je Konak kneginje Ljubice, a prvi direktor Milorad Panić-Surep. Naziv ustanove promenjen je 1960. god.

Nepokretna kulturna dobra

Naša izdanja

Monografija "Svetska kulturna baština - Srbija" je prva publikacija koja na jednom mestu, na naučan, ali i popularan način, uz bogatu dokumentarnu građu, predstavlja spomenike kulture u Srbiji koji su pod zaštitom UNESCO-a.

Naša izdanja

kontakt

Ul. Radoslava Grujića br. 11
11000 Beograd, Srbija

EMAIL: sekretarijat@heritage.gov.rs
TEL.:+381 (011) 24-54-786
FAKS.:+381 (011) 34-41-430