SPOMENICI SVETSKE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE NA LISTI UNESCO-А

Zavod za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture Narodne Republike Srbije osnovan je 25. juna 1947. godine. Prvo sedište Zavoda bio je Konak kneginje Ljubice, a prvi direktor Milorad Panić-Surep. Naziv ustanove promenjen je 1960. god. Detaljnije

Informacioni sistem nepokretnih kulturnih dobara

Informacioni sistem nepokretnih kulturnih dobara

Informacioni sistem nepokretnih kulturnih dobara. Trenutno je u fazi izrade.

Naša izdanja

Naša izdanja

Monografija "Svetska kulturna baština - Srbija" je prva publikacija koja na jednom mestu, na naučan, ali i popularan način, uz bogatu dokumentarnu građu, predstavlja spomenike kulture u Srbiji koji su na Listi svetske kulturne baštine UNESCO-a.

VRH