Priznanje Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture – Beograd, nagrađen je projekat 'Art Nouveau'- projekat prekogranične saradnje

Na šestoj Nacionalnoj konferenciji o prekograničnoj saradnji, održanoj u Beogradu 13.11.2018. godine, kao jedan od najboljih projekata u oblasti kulturnog nasleđa, nagrađen je projekat „Art Nouveau“ - Održiva zaštita i promocija secesijskog nasleđa u zemljama dunavskog regiona, koji Republički zavod za zaštitu spomenika kulture sprovodi u saradnji sa 11 partnera iz osam zemalja u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa. http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau

Osnovi cilj Nacionalne konferencije o prekograničnoj saradnji, koju je organizovalo Ministarstvo za evropske integracije, nacionalno telo u programima prekogranične i transnacionalne saradnje u kojima učestvuje Srbija, jeste predstavljanje rezultata programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji se sprovode u našoj i okolnim zemljama, kao i mogućnosti za buduću saradnju u okviru nove finansijske perspektive Evropske unije. http://www.mei.gov.rs/src/vesti/1535/189/335/detaljnije/j-joksimovic-otvaramo-vrata-i-vidike-gde-se-nalazi-novac-eu/

Na skupu su učestovavali Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u Vladi Srbije, Stefan Hudolin, šef Drugog sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji, Simona Pohlova, predstavnica Evropske komisije, predstavnici diplomatskog kora, lokalnih samouprava i mnogobrojni učesnici prekograničnih programa.

VRH