Nastavak konzervatorsko restauratorskih radova na živopisu u Bogorodičinoj crkvi u Studenici

Manastir Studenica je podignut početkom 12. veka . Glavni hram je najstarji i posvećen je Uspenju presvete Bogorodice. Unutrašnji zidovi su ukrašeni freskama koje su nastale kada i sama građevna.

Nosač prvobitnih studeničkih fresaka čini višeslojni malter, velikim delom uništen, a ono što je ostalo, tokom kasnijih obnova pretrpelo je promene između ostalog i zbog naknadnih slojeva slikarstva. Najugroženije su freske u glavnom delu crkve, u potkupolnom prostoru naosa. Ovde su takođe i najočuvanije celine slikarstva iz 13. veka koje su kasnijim obnovama delom zaklonjene. Opterećuju ih slojevi koji su raznih debljina i sastava, a tamo gde ih nema – zatečena su brojna gusto grupisana oštećenja različitih dimenzija nastala pikovanjem zidova prilikom obnavljanja enterijera.

Nastavak konzervatorsko restauratorskih radova na živopisu u Bogorodičinoj crkvi u Studenici

Zbog njihove količine i položaja, ovi nedostaci bojenog sloja učinili su da decenijama sagledavanje celine ometaju blještave beline koje prave nezavisnu vizuelnu smetnju originalnoj polihromiji fresaka.

U zavisnosti od destruktivnih uticaja razlikuju se i oblici nestabilnih mesta, odnosno metodologija izvođenja zaštitnih radova kao i količina i način obnove. Pored prvobitnog, zapažaju se još dva sloja slikarstva, iz 16. i 19. veka.

Nastavak konzervatorsko restauratorskih radova na živopisu u Bogorodičinoj crkvi u Studenici

Prethodnih šest sezona izvode se konzervatorsko-restauratorski radovi upravo na ovim freskama u potkupolnom prostoru, na kojima je ustanovljeno od 150 do 1.300 oštećenja na jednom kvadratnom metru. S obzirom na to da je tretirano slikarstvo u nekoliko zona, paralelno se radila konsolidacija maltera i bojenog sloja, čišćenje i retuš.

Ove godine radovi se privode kraju u zapadnom traveju i naosu crkve na kompoziciji Krštenje Isusa Hrista, Preobraženje i Ktitorskoj kompoziciji kao i na starozavetnim prorocima ispod kupole na južnom zidu.

Nastavak konzervatorsko restauratorskih radova na živopisu u Bogorodičinoj crkvi u Studenici

Do sada je uspešno konzervirano i restaurisano preko 60% celokupnog slikarstva crkve. Osim paraklisa, unutrašnje priprate i oltraske apside, u prethodnom periodu u naosu su u potpunosti završene celine kao što su Blagovesti, Uspenje Bogorodice, Jevanđelisti, Ktitorski natpis i Raspeće. U toku su početni zaštitni radovi na površinama koje su do sada bile nedostupne, kao što su Rođenje Isusa Hrista i Sveta Trojica na kojima zajedno sa slikarstvom u pevnicama i đakonikonu tek predstoje radovi narednih sezona. Nastavak konzervatorsko restauratorskih radova na živopisu u Bogorodičinoj crkvi u Studenici Sredstva za radove obezbedilo je Ministarstvo kulture i informisanja.

Autor, rukovodilac projekta i konzervatorski nadzor mr Stojanka Samardžić, slikar-restaurator, savetnik, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd.

Nastavak konzervatorsko restauratorskih radova na živopisu u Bogorodičinoj crkvi u Studenici

Ove sezone za ovaj odgovoran posao su od strane Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd angažovani stručnjaci konzervatori-restauratori: Gordana Jakovljev, rukovodilac stručne ekipe za firmu KOTO Vesna Čanak, Vladimir Markoski, Milica Anđelić, Luka Dedić, Dragana Protić, Jovana Jovanović, Anastasija Jovičić, Milana Jovanović, Pavle Đajić, Nemanja Komnenović, Sofija Rakidžić, Vanja Zečević, Kristina Ponjavić.

Nastavak konzervatorsko restauratorskih radova na živopisu u Bogorodičinoj crkvi u Studenici
VRH