Beč, spomen ploča Dositeju Obradoviću
Beč, spomen ploča Dositeju Obradoviću
Beč, spomen ploča Vuku St. Karadžiću, snimio Pavle Marjanović
Beč, spomen ploča Vuku St. Karadžiću, snimio Pavle Marjanović

Stručnjaci Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Nenad Lajbenšperger, istoričar, Aleksa Ciganović, arhitekta, Mirjana Andrić, istoričarka umetnosti i Pavle Marjanović, fotograf, su, od 28. jula do 4. avgusta 2019. godine, obavili obilazak 55 objekta ili lokaliteta povezanih sa Prvim i Drugim svetskim ratom na prostoru Austrije, kao i boravkom Srba u Austriji.

Grac, Centralno groblje, Međunarodni spomenik i groblje stradalih
Grac, Centralno groblje, Međunarodni spomenik i groblje stradalih
Grac, krug bolnice Sigmund Frojd, Spomenik eutanaziranim bolesnicima
Grac, krug bolnice Sigmund Frojd, Spomenik eutanaziranim bolesnicima
Insbruk, Pradl, Kripta stradalih u Prvom svetskom ratu
Insbruk, Pradl, Kripta stradalih u Prvom svetskom ratu

Među obiđenim objektima i lokalitetima nalaze se: vojnička groblja i kosturnice iz Prvog svetskog rata u Gracu, Lebringu, Insbruku, Liencu … groblja i kosturnice iz Drugog svetskog rata u Gracu, Pegau-Hinterbergu, Leobenu… spomenici eutanaziranim građanima tokom Drugog svetskog rata u Gracu i Halu, kao i spomen ploče srpskim prosvetiteljima Dositeju Obradoviću i Vuku Karadžiću u Beču.

Tokom boravka u Austriji, ekipa Republičkog zavoda obavila je i više razgovora sa predstavnicima organizacije Crni krst, koja održava ratna groblja u Austriji, kao i sa srpskim diplomatskim osobljem u Austriji.

Lebring, Vojničko groblje Prvi svetski rat
Lebring, Vojničko groblje Prvi svetski rat
Lienz, Vojničko groblje iz Prvog svetskog rata, snimio Pavle Marjanović
Lienz, Vojničko groblje iz Prvog svetskog rata, snimio Pavle Marjanović
Peggau-Hinterberg, grobnica stradalih u podlogoru Peggau-Hinterberg KL Mauthauzen
Peggau-Hinterberg, grobnica stradalih u podlogoru Peggau-Hinterberg KL Mauthauzen
VRH