Poštovani saradnici i kolege,

zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je početkom minulog meseca štampan jubilarni, 50. broj našeg časopisa SAOPŠTENjA. Ceneći vaše dosadašnje doprinose struci i nauci, pozivamo vas na saradnju u pripremi sledećeg godišnjaka.

Molimo vas da svoju temu iz oblasti istraživanja i zaštite kulturnih dobara, sa kratkim propratnim obrazloženjem, dostavite do ponedeljka, 6. maja 2019. godine na elektronsku adresu

sekretarijat@heritage.gov.rs | Subject: SAOPŠTENjA 51

ili poštom, na adresu

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, ul. Radoslava Grujića br. 11, 11000 Beograd, sa naznakom: ZA SAOPŠTENjA

Uz srdačne pozdrave u ime Redakcionog odbora i očekujući vaš odziv, Svetlana Pejić, urednik i Ivana Prodanović-Ranković, sekretar

VRH