У централном регистру тренутно jе уписано 2563 непокретних културних добара, од тога 2212 споменика културе, 80 просторно културно-историјских целина, 193 археолошких налазишта и 78 знаменитих места.

Категорисаних непокретних културних добара има 782 од чега 200 од изузетног значаја а 582 од великог значаја.

Међу непокретним културним добрима од изузетног значаја налази се 155 споменика културе, 11 просторно културно-историјских целина, 18 археолошких налазишта и 16 знаменитих места, а међу непокретним културним добрима од великог значаја 512 споменика културе, 28 просторно културно-историјских целина, 25 археолошких налазишта и 17 знаменитих места.

Информациони систем непокретних културних добара. Тренутно је у фази израде.
Информациони систем непокретних културних добара. Тренутно је у фази израде.
ВРХ