Непокретна културна добра - НКД

У централном регистру тренутно jе уписано 2536 непокретних културних добара, од тога 2192 споменика културе, 77 просторно културно-историјских целина, 191 археолошких налазишта и 77 знаменитих места.

Категорисаних непокретних културних добара има 782 од чега 200 од изузетног значаја а 582 од великог значаја.

Међу непокретним културним добрима од изузетног значаја налази се 155 споменика културе, 11 просторно културно-историјских целина, 18 археолошких налазишта и 16 знаменитих места, а међу непокретним културним добрима од великог значаја 512 споменика културе, 28 просторно културно-историјских целина, 25 археолошких налазишта и 17 знаменитих места.

СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ
ПРОСТОРНО КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ

АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА

ЗНАМЕНИТА МЕСТА

НКД ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА
НКД ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА


Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.