Запослени Радно место
Мирјана Андрић Историчар уметности - директор
Ивана Продановић-Ранковић Историчар уметности - помоћник директора

Одељење за истраживање, заштиту и документацију

Запослени Радно место
Естела Живков - Радоњић Етнолог - саветник - шеф одељења
Марина Бунарџић Археолог - саветник
Мирјана Благојевић Археолог - саветник
мр Маја Ђорђевић Археолог - саветник
Катарина Лазаревић Археолог - стручни сарадник
Сања Ристић - Кесић Историчар уметности - саветник
др Гордана Митровић Историчар уметности - саветник
Александра Давидов - Темерински Историчар уметности - саветник
мр Драгица Јовановић Историчар уметности - саветник
др Светлана Пејић Историчар уметности - саветник
Владимир Џамић Историчар уметности - саветник
МА Силва Феризовић Вујичић Библиотекар информатичар - саветник
др Ненад Лајбеншпергер Историчар - саветник
Марија Драгишић Етнолог - виши стручни сарадник
Ивана Ранковић-Миладиновић Историчар уметности – виши стручни сарадник

Одељење за архитектуру

Запослени Радно место
Снежана Јејић Архитекта - саветник - шеф одељења
Синиша Темерински Архитекта - саветник
Драгољуб Тодоровић Архитекта - саветник
Босиљка Томашевић Архитекта - саветник
Светлана Вукадиновић Архитекта - саветник
др Марина Нешковић Архитекта - саветник
Миладин Лукић Архитекта - саветник
др Невена Дебљовић Ристић Архитекта - саветник
Алекса Цигановић Архитекта - саветник
Бојана Михаљевић Архитекта - стручни сарадник
Смиља Стевчић Архитектонски техничар

Одељење за сликарство и физичко-хемијска лабораторија

Запослени Радно место
Војин Николић Технолог - саветник - шеф одељења
мр Стојанка Самарџић Конзерватор рестауратор - саветник
мр Владимир Булајић Конзерватор рестауратор - саветник
Ружица Васић Конзерватор рестауратор - саветник
Соња Послушни Конзерватор рестауратор - саветник
Милодарка Коцев Конзерватор рестауратор - саветник
МА Немања Смичиклас Сликар рестауратор - саветник
Драган Сучевић Конзерватор рестауратор - саветник
МА Маријана Протић Сликар рестауратор - саветник
др Татјана Трипковић Хемичар - саветник
Алекса Јеликић Хемичар - саветник
МА Десимир Тановић Сликар конзерватор рестауратор

– виши стручни сарадник

Одељење општих послова

Запослени Радно место
Бранислав Орлић Правник - шеф одељења
Јелена Божић Правник - саветник
Карулина Ивановска Шеф Рачуноводства
Предраг Кукобат Финансијски референт
Душан Берић Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове
Олгица Мартиновић Књиговођа - ликвидатор
Данијела Видаковић Технички секретар
Драгана Станковић Технички секретар
Маја Обрадовић Архивар
Милован Петровић Возач - механичар
Маријана Цветићанин Спремачица
Бранислав Стојков Возач
ВРХ