1. Nabavka usluge nabavke hotelskog i drugog smeštaja u zemlji i inostranstvu

 2. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 388 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 244 KB)

 3. Usluga održavanja računarske mreže i računarske opreme

 4. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 504 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 140 KB)

 5. Nabavka tonera i kertridža uz uslugu servisiranja štampača i fotokopira

 6. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 436 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 168 KB)

 7. Nabavka usluge fizičko tehničkog obezbeđenja poslovnih objekata i imovine Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd

 8. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 392 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 152 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanjem ponuda (PDF - 132 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 204 KB)

 9. Izvođenje konzervatorsko resturatorskih radova na zidnom slikarstvu Bogorodičine crkve u manastiru Studenica

 10. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 4.06 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 352 KB)

 11. Nabavka kancelarijskog materijala

 12. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 424 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 328 KB)

 13. Izvođenje radova na konzervaciji i restauraciji kamene plastike na arheološkom lokalitetu Justinijana Prima – Caričin grad

 14. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 636 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 336 KB)

 15. Nabavka materijala za konzervatorsko restauratorske intervencije i fizičko-hemijske analize

 16. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 420 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 332 KB)

 17. Izvođenje hitnih konzervatorsko restauratorskih radova na kuli 17 mlađeg utvrđenja i na stupcima ispred termi na arheološkom nalazištu Gamzigrad

 18. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 2.76 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 340 KB)

 19. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na bedemima Kruševačkog grada

 20. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 9.97 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 332 KB)

 21. Nabavka računarske opreme

 22. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 708 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 320 KB)

 23. Nabavka usluge održavanja softvera ISNKD (informacioni sistem nepokretnih kulturnoh dobara)

 24. - Konkursna dokumentacija (PDF - 456 KB)

  - Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (PDF - 140 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 400 KB)

 25. Radovi na iskopu zemlje za potrebe arheoloških istraživanja, nivelisanje i uređenje terena u manastiru Banja kod Priboja

 26. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 408 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 384 KB)

 27. Nabavka usluge mobilne telefonije

 28. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 532 KB)

 29. Usluga nabavke hotelskog smeštaja za članove stručne ekipe koja će obaviti zaštitna arheološka iskopavanja i istraživanja na području rudarskog basena Kolubara

 30. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 388 KB)


VRH