1. Набавка услуге набавке хотелског и другог смештаја у земљи и иностранству

 2. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 388 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 244 KB)

 3. Услуга одржавања рачунарске мреже и рачунарске опреме

 4. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 504 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 140 KB)

 5. Набавка тонера и кертриџа уз услугу сервисирања штампача и фотокопира

 6. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 436 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 168 KB)

 7. Набавка услуге физичко техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 8. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 392 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 152 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (ПДФ - 132 KB)

 9. Извођење конзерваторско рестураторских радова на зидном сликарству Богородичине цркве у манастиру Студеница

 10. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 4.06 MB)

 11. Набавка канцеларијског материјала

 12. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 424 KB)


ВРХ