1. Набавка услуге набавке хотелског и другог смештаја у земљи и иностранству

 2. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 388 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 244 KB)

 3. Услуга одржавања рачунарске мреже и рачунарске опреме

 4. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 504 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 140 KB)

 5. Набавка тонера и кертриџа уз услугу сервисирања штампача и фотокопира

 6. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 436 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 168 KB)

 7. Набавка услуге физичко техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 8. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 392 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 152 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (ПДФ - 132 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 204 KB)

 9. Извођење конзерваторско рестураторских радова на зидном сликарству Богородичине цркве у манастиру Студеница

 10. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 4.06 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 352 KB)

 11. Набавка канцеларијског материјала

 12. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 424 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 328 KB)

 13. Извођење радова на конзервацији и рестаурацији камене пластике на археолошком локалитету Јустинијана Прима – Царичин град

 14. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 636 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 336 KB)

 15. Набавка материјала за конзерваторско рестаураторске интервенције и физичко-хемијске анализе

 16. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 420 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 332 KB)

 17. Извођење хитних конзерваторско рестаураторских радова на кули 17 млађег утврђења и на ступцима испред терми на археолошком налазишту Гамзиград

 18. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 2.76 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 340 KB)

 19. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на бедемима Крушевачког града

 20. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 9.97 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 332 KB)

 21. Набавка рачунарске опреме

 22. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 708 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 320 KB)

 23. Набавка услуге одржавања софтвера ИСНКД (информациони систем непокретних културнох добара)

 24. - Конкурсна документација (ПДФ - 456 KB)

  - Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (ПДФ - 140 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 400 KB)

 25. Радови на ископу земље за потребе археолошких истраживања, нивелисање и уређење терена у манастиру Бања код Прибоја

 26. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 408 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 384 KB)

 27. Набавка услуге мобилне телефоније

 28. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 532 KB)

 29. Услуга набавке хотелског смештаја за чланове стручне екипе која ће обавити заштитна археолошка ископавања и истраживања на подручју рударског басена Колубара

 30. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 388 KB)


ВРХ