1. Набавка услуге набавке хотелског и другог смештаја у земљи и иностранству

 2. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 388 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 252 KB)

 3. Услуга одржавања рачунарске мреже и рачунарске опреме

 4. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 616 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 328 KB)

 5. Набавка материјала за конзерваторско рестаураторске интервенције и физичко хемијске анализе

 6. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 412 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 332 KB)

 7. Набавка канцеларијског материјала

 8. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 424 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 136 KB)

 9. Набавка услуге физичко техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 10. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 392 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 132 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 228 KB)

 11. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на каменим фасадама цркве Св. Петра и Павла у Топчидеру

 12. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 564 KB)

 13. Набавка тонера и кертриџа уз услугу сервисирања штампача и фотокопира

 14. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 440 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 476 KB)


ВРХ