Приказ главне фасаде мултифункционалног објекта
Приказ главне фасаде мултифункционалног објекта

Према пројектима Републичког завода за заштиту споменика културе који су израђени средствима Министарства културе и информисања Републике Србије током 2015. године, Народни музеј у Кикинди је реализовао радове рестаурације дрвених механизама и конзервацију машинских елемената у оквиру Млина Суваче и започео изградњу мултифункционалног објекта у оквиру овог споменичког комплекса. Средства за обе врсте радова су обезбеђена из међународног пројекта Мађарска-Србија Grinding Mills, Binding Roads – Mills Route ref. HUSRB/1602/31/0252 (EU) и за рестаурацију млина износе око 18.000 еура док за изградњу објекта износе око 50.000 еура.

Циљ изградње мултифункционалног центра, намењеног презентацији севернобанатских прехрамбених производа, заснован је на потреби афирмисања јавне партиципације и подршке значају чувања, коришћења и одржавања баштине народног градитељства. Мултифункционални објекат димензија 5,0 х 7,5 метара представља галеријску салу за пријем, са санитарним чворовима, конципиран према ауторском решењу Алексе Цигановића, архитекте конзерватора у сарадњи са Естелом Радоњић Живков, етнологом - антропологом. Планирани завршетак радова овог објекта је предвиђен до 28. фебруара 2020. године.

ВРХ