Поштовани,

У циљу прилагођавања тренутној епидемиолошкој ситуацији изазване вирусом Covid-19, Републички завод за заштиту споменика културе - Београд је принуђен да измени радно време службе извоза уметничких предмета у иностранство и то:

Рад са странкама ће се обављати уторком, средом и четвртком, од 9 до 14 часова. Препоручује се да се попуњени захтеви достављају путем електронске поште и поште!

  • Захтеви за извоз уметничких дела савремених аутора и уметничких дела која нису старија од 50 година, подносе се електронском поштом или поштом. Уз попуњен захтев приложити фотографије предмета. Након обраде захтева и уплате трошкова, решење се доставља поштом, а може се преузети и лично у Заводу уз поштовање превентивних мера безбедности (маска је обавезна).
  • Захтеви за извоз уметничких дела старијих од 50 година, такође се могу послати електронском поштом. Уз попуњен захтев приложити фотографије предмета. У овом случају обављају се додатне консултације телефоном.

Додатне информације можете добити на телефон +381 (063) 661-203

Email: sekretarijat@heritage.gov.rs или izvoz@heritage.gov.rs

Хвала на разумевању.

Републички завод за заштиту споменика културе

ВРХ