У петак, 11. октобра 2019. године, у читаоници Републичког завода за заштиту споменика културе одржан је округли сто на тему Фасадни малтери у функцији заштите и презентације средњовековног сакралног наслеђа. Уско стручну тему су кроз кратка уводна разматрања коментарисали стручњаци из различитих области.

Најпре се др Светлана Пејић на одабраним примерима осврнула на досадашња конзерваторска искуства у презентацији остатака аутентичног фасадног малтера.

Проф. др Весна Матовић је као петрограф представила узроке разградње и деструкције различитих типова камена коришћених за зидање средњовековних цркава, док се Љиљана Миличић, стручњак за везивне материјале у ИМС-у, усредсредила на тему старог малтера – његовог варијантног састава, трајности и могућности успоравања природног процеса старења материјала.

Проф. др Мирко Ковачевић је из свог богатог искуства издвојио одређена здања као илустрацију појединих проблема са којима се суочавао на пословима малтерисања фасада цркава.

Алекса Јеликић је кратко указао на поједина уврежена мишљења која не почивају на утемељеним чињеницама.

Одржан округли сто на тему Фасадни малтери у функцији заштите и презентације средњовековног сакралног наслеђа Одржан округли сто на тему Фасадни малтери у функцији заштите и презентације средњовековног сакралног наслеђа
ВРХ