Na osnovu Projekta sanacije, a u okviru raspoloživih finansijskih sredstava izvedeni su radovi na sanaciji krova, kao prioritetni iz razloga sprečavanja vlage u unutrašnjost i delimična sanacija fasada koja je podrazumevala pranje i čišćenje u gornjim zonama (kupola).

Odrađena je i sanacija trema, ulaznog dela kapele.Krovna konstrukcija je sanirana, izvršena je zamena krovnog pokrivača, sanirane limene opšivke.

Rukovodioci projekta: Snežana Jejić, arhitekta i mr Stojanka Samardžić, slikar-konzervator.

Sanacija kapele Sv. Andreja Prvozvanog u Dvorskom kompleksu Karađorđevića na Dedinju, Beograd Sanacija kapele Sv. Andreja Prvozvanog u Dvorskom kompleksu Karađorđevića na Dedinju, Beograd
VRH