Zaposleni Radno mesto
Prof. dr Dubravka Đukanović Arhitekta - direktor
dipl.ing.arh. Snežana Jejić Zamenik direktora

Odelјenje za istraživanje, zaštitu i dokumentaciju

Zaposleni Radno mesto
Estela Radonjić Živkov Etnolog - savetnik - rukovodilac odelјenja
Ivana Prodanović Ranković Istoričar umetnosti - savetnik
Marina Bunardžić Arheolog - savetnik
Mirjana Blagojević Arheolog - savetnik
mr Maja Đorđević Arheolog - savetnik
Sanja Kesić Ristić Istoričar umetnosti - savetnik
dr Gordana Mitrović Istoričar umetnosti - savetnik
Aleksandra Davidov Temerinski Istoričar umetnosti - savetnik
mr Dragica Jovanović Istoričar umetnosti - savetnik
Vladimir Džamić Istoričar umetnosti - savetnik
Marija Dragišić Etnolog - savetnik
dr Nenad Lajbenšperger Istoričar - savetnik
Ivana Ranković Miladinović Istoričar umetnosti – viši stručni saradnik
Katarina Mitić Arheolog - stručni saradnik
Ljubica Dimitrijević Etnolog - stručni saradnik
MA Verica Stanković Istoričar umetnosti - stručni saradnik
Ana Živanov Istoričar umetnosti - stručni saradnik
Vladimir Božinović Istoričar umetnosti - stručni saradnik
Dunja Svilar Dujković Istoričar - stručni saradnik
MA Silva Ferizović Vujičić Bibliotekar informatičar - savetnik
Pavle Marjanović Fotograf

Odelјenje za arhitekturu

Zaposleni Radno mesto
Jovana Šunjevarić Arhitekta - stručni saradnik - rukovodilac odelјenja
Snežana Jejić Arhitekta - savetnik
Siniša Temerinski Arhitekta - savetnik
Dragolјub Todorović Arhitekta - savetnik
Bosilјka Tomašević Arhitekta - savetnik
dr Marina Nešković Arhitekta - savetnik
Aleksa Ciganović Arhitekta - savetnik
Bojana Mihalјević Arhitekta - savetnik
Ana Tkalac Arhitekta - stručni saradnik
Smilјa Stevčić Arhitektonski tehničar
Aleksandar Martinović Arhitektonski tehničar

Odelјenje za slikarstvo i fizičko-hemijska laboratorija

Zaposleni Radno mesto
Aleksa Jelikić Hemičar - rukovodilac odelјenja
dr Tatjana Tripković Hemičar - savetnik
Vojin Nikolić Tehnolog - savetnik
mr Stojanka Samardžić Konzervator restaurator - savetnik
mr Vladimir Bulajić Konzervator restaurator - savetnik
Sonja Poslušni Konzervator restaurator - savetnik
Milodarka Kocev Konzervator restaurator - savetnik
Dragan Sučević Konzervator restaurator - savetnik
MA Nemanja Smičiklas Slikar restaurator - savetnik
MA Marijana Protić Slikar restaurator - savetnik
MA Desimir Tanović Slikar konzervator restaurator - savetnik
Filip Janković Slikar konzervator restaurator - stručni saradnik

Odelјenje opštih poslova

Zaposleni Radno mesto
Branislav Orlić Pravnik - rukovodilac odelјenja
Jelena Božić Pravnik - savetnik
Dušan Berić Rukovodilac finansijsko - računovodstvenih poslova
Karulina Ivanovska Diplomirani ekonomista za finansijsko –

računovodstvene poslove

Predrag Kukobat Finansijski referent
Ljubomir Aleksić Finansijski referent
Olgica Martinović Knjigovođa - likvidator
Danijela Vidaković Tehnički sekretar
Dragana Stanković Tehnički sekretar
Maja Obradović Arhivar
Milovan Petrović Vozač
Branislav Stojkov Vozač
Marijana Cvetićanin Spremačica
VRH