Запослени Радно место
Горан Васић Историчар - в.д. директора
Естела Радоњић Живков Етнолог - заменик директора

Одељење за истраживање, заштиту и документацију

Запослени Радно место
Љубица Димитријевић Етнолог - саветник - руководилац одељења
Ивана Продановић Ранковић Историчар уметности - саветник
Марина Бунарџић Археолог - саветник
Мирјана Благојевић Археолог - саветник
мр Маја Ђорђевић Археолог - саветник
Данијела Петковић Археолог - стручни сарадник
Ирина Кајтез Археолог - стручни сарадник
Александар Стаменковић Археолог - стручни сарадник
Сања Кесић Ристић Историчар уметности - саветник
др Гордана Митровић Историчар уметности - саветник
Александра Давидов Темерински Историчар уметности - саветник
Владимир Џамић Историчар уметности - саветник
Марија Драгишић Етнолог - саветник
др Ненад Лајбеншпергер Историчар - саветник
Ивана Ранковић Миладиновић Историчар уметности – виши стручни сарадник
Катарина Митић Археолог - виши стручни сарадник
МА Верица Станковић Историчар уметности - стручни сарадник
Ана Живанов Историчар уметности - виши стручни сарадник
Владимир Божиновић Историчар уметности - стручни сарадник
Дуња Свилар Дујковић Историчар - стручни сарадник
МА Силва Феризовић Вујичић Библиотекар информатичар - саветник
Павле Марјановић Фотограф

Одељење за архитектуру

Запослени Радно место
Јована Шуњеварић Архитекта - виши стручни сарадник - руководилац одељења
Снежана Јејић Архитекта - саветник
Драгољуб Тодоровић Архитекта - саветник
Алекса Цигановић Архитекта - саветник
Бојана Михаљевић Архитекта - саветник
Богдан Цветковић Архитекта - стручни сарадник
Милица Нанић Архитекта - стручни сарадник
Ана Ткалац Архитекта - виши стручни сарадник
Смиља Стевчић Архитектонски техничар
Александар Мартиновић Архитектонски техничар

Одељење за сликарство и физичко-хемијска лабораторија

Запослени Радно место
Алекса Јеликић Хемичар - руководилац одељења
др Татјана Трипковић Хемичар - саветник
Војин Николић Технолог - саветник
мр Стојанка Самарџић Конзерватор рестауратор - саветник
мр Владимир Булајић Конзерватор рестауратор - саветник
Соња Послушни Конзерватор рестауратор - саветник
Милодарка Коцев Конзерватор рестауратор - саветник
Драган Сучевић Конзерватор рестауратор - саветник
др Миодраг Станишић Конзерватор рестауратор - стручни сарадник
МА Маријана Протић Сликар рестауратор - саветник
МА Десимир Тановић Сликар конзерватор рестауратор - саветник
Филип Јанковић Сликар конзерватор рестауратор - стручни сарадник

Одељење општих послова

Запослени Радно место
Бранислав Орлић Правник - руководилац одељења
Јелена Божић Правник - саветник
Срђан Вујановић Правник - саветник
Душан Берић Руководилац финансијско - рачуноводствених послова
Карулина Ивановска Дипломирани економиста за финансијско –

рачуноводствене послове

Предраг Кукобат Финансијски референт
Љубомир Алексић Финансијски референт
Олгица Мартиновић Књиговођа - ликвидатор
Данијела Видаковић Технички секретар
Драгана Станковић Технички секретар
Маја Обрадовић Архивар
Милован Петровић Возач
Бранислав Стојков Возач
Маријана Цветићанин Спремачица
ВРХ