У Републичком заводу за заштиту споменика културе налази се Централни регистар непокретних културних добара са територије Републике Србије. Уз Централни регистар се чува обавезна и додатна документација о сваком непокретном културном добру. Документација се састоји од текстуалне, техничке и фото документације споменика. Право на увид у документацију имају сви заинтересовани грађани. Да бисте приступили документацији морате да предузмете следеће кораке:

У писаној форми доставити Молбу за увид у документацију (навести који објекат или локалитет Вас занимају, разлог због којег користите документацију као и личне податке са бројем телефона).

Доставити Молбу поштом или лично предајом у архиву РЗЗЗСК (радним данима од 9 до 15 часова).

Ако документацију користите у научне сврхе чији резултат треба да буде чланак, публикација, изложба или неки други вид јавног презентовања, у обавези сте да наведете документацију РЗЗЗСК као извор и да нам доставите један примерак публикованог рада.

Оно што треба од нас да очекујете је да ћемо вас контактирати чим добијемо вашу Молбу и да ћемо се том приликом договорити када ћете доћи до нас.

За све недоумице нас можете контактирати на +381 (011) 24-54-786.

Архива - рад са странкама радним данима од 09 до 13 часова.

ВРХ