Часописи:

Саопштења I 1956 Детаљније
Саопштења II 1957 Детаљније
Саопштења III 1957 Детаљније
Саопштења IV 1961 Детаљније
Саопштења V 1962 Детаљније
Саопштења VI 1964 Детаљније
Саопштења VII 1966 Детаљније
Саопштења VIII 1969 Детаљније
Саопштења IX 1970 Детаљније
Саопштења X 1974 Детаљније
Саопштења XI 1978 Детаљније
Саопштења XII 1979 Детаљније
Саопштења XIII 1981 Детаљније
Саопштења XIV 1982 Детаљније
Саопштења XV 1983 Детаљније
Саопштења XVI 1984 Детаљније
Саопштења XVII 1985 Детаљније
Саопштења XVIII 1986 Детаљније
Саопштења XIX 1987 Детаљније
Саопштења XX-XXI 1988-1989 Детаљније
Саопштења XXII-XXIII 1990-1991 Детаљније
Саопштења XXIV 1992 Детаљније
Саопштења XXV 1993 Детаљније
Саопштења XXVI 1994 Детаљније
Саопштења XXVII-XXVIII 1995-1996 Садржај
Саопштења XXIX 1997 Детаљније
Саопштења XXX–XXXI 1998-1999 Садржај
Саопштења XXXII–XXXIII 2000-2001 Садржај
Саопштења XXXIV 2002 Садржај
Саопштења XXXV-XXXVI 2003-2004 Садржај
Саопштења XXXVII-XXXVIII 2005-2006 Садржај
Саопштења XXXIX 2007 Садржај
Саопштења XL 2008 Садржај
Саопштења XLI 2009 Садржај
Саопштења XLII 2010 Садржај
Саопштења XLIII 2011 Садржај
Саопштења XLIV 2012 Садржај
Саопштења XLV 2013 Садржај
Саопштења XLVI 2014 Садржај
Саопштења XLVII 2015 Садржај
Саопштења XLVIII 2016 Садржај
Саопштења XLIX 2017 Садржај
Саопштења L 2018 Садржај
Саопштења LI 2019 Садржај
Саопштења LII 2020 Садржај
Саопштења LIII 2021 Детаљније
Саопштења LIV 2022 Детаљније
Колубара 1 1992 ПДФ (11,1 MB)
Колубара 2 1995 ПДФ (30,8 MB)
Колубара 3 1998 ПДФ (17,5 MB)
Колубара 4 2005 ПДФ (168 MB)
Колубара 5 2011 ПДФ (178 MB)
Колубара 6 2013 ПДФ (15 MB)
Зборник заштите споменика културе XXII–XXIII 1972-1973 Садржај
Зборник заштите споменика културе XXIV 1974 Садржај

Посебна издања:

1965.

М. Туфегџић, Конзервација текстила

1966.

В. Радосављевић, Конзервација књишко - архивског матријала

1967.

Група аутора, Чување, одржавање и превентивна заштита покретних споменика културе у власништву цркве

M. Janjić, N. Bilbija, Kratak kurs iz nauke o stenama

В. Бргуљан, Систем заштите споменика културе у С. Р. Србији

1968.

Група аутора, Чување и одржавање зидних слика

Група аутора, Начин вођења евиденције стања споменика културе

1976.

Grupa autora, Međurepubličko savetovanje posvećeno sprečavanju krađa, šverca i nelegalne trgovine kulturnim dobrima

1978.

Д. Богдановић, В. Ђурић, Д. Медаковић, Хиландар

Д. Богдановић, В. Дјурић, Д. Медаковић, Hilandar

D. Bogdanović, V. Djurić, D. Medaković, Chilandar

Д. Богдановић, В. Дјурић, Д. Медаковић, Hilandar

П. Опачић, Зејтинлик – српско војничко гробље у Солуну

1979.

P. Opačić, Le Front de Salonique – Zeitinlik

1981.

М. Шакота, Ризница манастира Бање код Прибоја (Садржај)

1982.

Б. Живковић, Каленић – цртежи фресака

И. Здравковић, Конзерватоски принципи и методи

Групе аутора, Сећања конзерватора (Садржај)

М. Чанак-Медић, Црква Св. Ахилија у Ариљу (Садржај)

О. Кандић, Манастир Градац

1983.

Б. Живковић, Манасија – цртежи фресака

Б. Вујовић, Бранковина (Садржај)

С. Ђурић, Манастир Љубостиња

Д. Милошевић, Ј. Нешковић, Ђурђеви ступови у Старом Расу

С. Томић, Споменици културе, њихова својства и вредности

1983.

Б. Живковић, Сопоћани – цртежи фресака

Н. Пешић-Максимовић, Споменичке вредности сеоских центара у Србији

М. Шакота, Дечанска ризница

Г.Суботић, Манастир Жича

G. Subotić, Le Monastere de Žiča

В. Радосављевић, Техника старог писма и минијатуре

Група аутора, Заштита споменика народног градитељства

1985.

Б. Живковић, Жича – цртежи фресака

В. Ђурић, Икона Светог краља Стефана Дечанског

Р. Финдрик, Народна архитектура – путеви чувања и заштите

С. Ђурић, Љубостиња – црква Успења Богородичиног

О. Кандић, Д. Милошевић, Манастир Сопоћани

O. Kandić, D. Milošević, Le monastere de Sopoćani

V. Brguljan, Međunarodni sistem zaštite kulturnih i prirodnih dobara

1986.

Б. Живковић, Поганово – цртежи фресака

М. Чанак-Медић, Ђ. Бошковић, Архитектура Немањиног доба, књ. I: цркве у Топлици и долинама Ибра и Мораве (Садржај)

М. Соколовић, Зејтинлик – српско војничко гробље у Солуну

Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791-1848

О. Kandić, D. Milošević, Sopoćani Monastery

М. Шакота, Манастир Студеница

D. Milošević, J. Nešković, Les "Tours de St. Georges" dans le vieux Ras

M. Šakota, Studenica Monastery

M. Šakota, Le monastere de Studenica

М. Петровић, Студенички типик и самосталност српске цркве

1987.

Б. Живковић, Доња Каменица – цртежи фресака

Г. Бабић, Краљева црква у Студеници

M. Поповић, Стари град Рас

Г Суботић, Манастир Жича

М. Шакота, Манастир Студеница

M. Šakota, Studenica Monastery

O. Kandić, The Monastery of Gradac

С. Ђурић, Манастир Љубостиња

Д. Милошевић, Ј. Нешковић, Ђурђеви ступови у Старом Расу

Ј. Нешковић, Р. Николић, Петрова црква код Новог Пазара

С. Мојсиловић-Поповић, Б. Вујовић, Манастир Троноша

J. Nešković, R. Nikolić, L’église Saint-Pierre pres de Novi Pazar

Р. Финдрик, Златиборска брвнара и Музеј народног градитељства "Старо село" у Сирогојну

Група аутора, Народно градитељство на Балкану (Садржај)

1988.

Н. Катанић, Декоративна камена пластика споменика моравске школе

М. Шакота, Студеничка ризница

G. Subotić, Žiča Monastery

1989.

Б. Живковић, Грачаница – цртежи фресака.

М. Чанак-Медић, Архитектура Немањиног доба, књ. II: цркве у Полимљу и на Приморју (Садржај)

А. Јуришић, Градац – резултати археолошких радова

Д. Милошевић, Манастир Грачаница

D. Milošević, Gračanica Monastery

В. Ристић, Лазарица и Крушевачки град

V. Ristić, L’église Lazarica Et la place forte de Kruševac

М. Љубинковић, Манастир Раваница

M. Ljubinković, Le monastére de Ravanica

М. Шупут, Манастир Бањска

М. Михаиловић, М. Ковачевић, Нова Павлица

О. Кандић, Манастир Градац

С. Петковић, Хиландар (Садржај)

S. Petković, Chilandar

Z. Petrović, Spomenički kompleks bitke na Kosovu polju

1990.

Б. Живковић, Раваница – цртежи фресака

И. Здравковић, Документи народног стваралаштва у прошлости

Д. Давидов, Споменици Будимске епархије

М. Шакота, Манастир Студеница

Љ. Зотовић, Ч. Јордовић, Viminacium – некропола "Више гробаља"

1991.

Б. Живковић, Богородица Љевишка – цртежи фресака

З. Јовановић, Александар Дероко (Садржај)

А. Јуришић, Нова Павлица – резултати археолошких радова

O. Kandić, Le monastére de Gradac

М. Поповић, Београдска тврђава

М. Popović, The Fortress of Belgrade

М. Шупут, Споменици српског црквеног градитељства XVI-XVII век

В. Ђурић, Сопоћани

1992.

Б. Живковић, Милешева – цртежи фресака

Група аутора, Обнова манастира Свети Арханђели код Призрена

Е. Мушовић, С. Вујовић, Џамије у Новом Пазару

М. Соколовић, Орашац – знаменита места и градитељско наслеђе (Садржај)

Група аутора, Ратна страдања православних храмова у српским областима у Хрватској 1991

Grupa autora, War damage sustained by Orthodox Churches in Serbian Areas of Croatia in 1991

Д. Давидов, Фрушкогорски манастири

С. Мирчов, Библиографија Милорада Панића-Сурепа

Група аутора, Просторно и урбанистичко планирање и градитељско наслеђе

Ђ. Бошковић, М. Ковачевић, Хиландар – саборна црква

С. Раичевић, Споменици у старој жупи Оногошт

Д. Поповић, Српски владарски гроб у средњем веку

1993.

Б. Живковић, Милешева – цртежи фресака

Б. Тодић, Старо Нагоричино (Садржај)

1994.

Група аутора, Иконостас цркве манастира Благовештења под Кабларом

Б. Крстановић, Кућа брвнара Даниловића у селу Лоћане

Група аутора, Молитва у гори – цркве брвнаре у Србији (Садржај)

С. Поповић, Крст у кругу, архитектура манастира у средњевековној Србији

Ј. Крунић, Кућа и вароши у области Старе Рашке

1995.

М. Чанак-Медић, О. Кандић, Архитектура прве половине XIII века, књ. I: цркве у Рашкој (Садржај)

М. Чанак-Медић, Архитектура прве половине XIII века, књ. II: цркве у Рашкој

Н. Дудић, Стара гробља и надгробни белези у Србији

О. Кандић, Д. Минић, Е. Пејовић, Манастир Милешева - истраживање и обнова

О. Кандић, С. Поповић, Р. Зарић, Манастир Милешева

М. Чанак-Медић, Aрхитектура прве половине XIII века II том (Садржај)

1996.

М. Ђурђевић, Петар и Бранко Крстић

М. Вукотић, Момчило Белобрк (Садржај)

М. Чанак-Медић, Свети Ахилије у Ариљу

А. Кадијевић, Момир Коруновић

М. Љубинковић, Манастир Раваница

Ј. Крунић, Баштина градова средњег Балкана

1997.

С. Ненадовић, Осам векова Хиландара

Љ. Драгићевић, Савремени материјали у заштити споменика културе

М. Јевтић, Источници Радомира Станића

С. Радојчић, Портрети српских владара у средњем веку, (приредио С. Петковић) (Садржај)

А. Кадијевић, Један век тражења националног стила у српској архитектури (средина XIX - средина XX века)

М. Цуњак , Б.Цветковић, Црква Успења Пресвете Богородице у Смедереву

Г. Гордић, В. Павловић-Лончарски, Т. Дамљановић, Архитектонске споне Београд-Праг, изложба

1998.

С. Ракић, Иконе Босне и Херцеговине (XVI-XIX вијек)

Група аутора, Чувари баштине – 50 година рада Републичког завода за заштиту споменика културе

Група аутора, Споменичко наслеђе

Зборник радова Манастир Црна Река и Свети Петар Коришки

С. Тошева, Бранислав Којић

1999.

Љ. Шево, Манастир Ломница (Садржај)

М. Чанак-Медић, Б. Тодић, Манастир Жича

С. Петковић, Хиландар (Садржај)

S. Petković, Chilandar (Садржај)

М. Беловић, Раваница – историја и сликарство

М. Медић, Стари сликарски приручници I

Група аутора, Споменичка баштина Косова и Метохије (Садржај)

Grupa autora, Cultural heritage of Kosovo and Metohija (Садржај)

2000.

С. Поповић, С. Ћурчић, Наупара – корпус сакралне архитектуре Србије у касном средњем веку 1335-1459 (Садржај)

М. Симић, Храм Св. Саве у околини Стразбура

М. Лесек, Уметничка баштина у Срему (Садржај)

2001.

Старине Горње Добриње, родног места Кнеза Милоша

2002.

Г. Цветковић-Томашевић, Рановизантијски подни мозаици у епископском двору у Хераклеји Линкестис

G. Cvetković-Tomašević, Corpus des mosaiques Paleobyzantines de pavement (Садржај)

Група аутора, Споменичка баштина Косова и Метохије

Grupa autora, Cultural heritage of Kosovo and Metohija

С. Пејић, Манастир Пустиња (Садржај)

М. Чанак-Медић, Свети Ахилије у Ариљу – историја, уметност (Садржај)

Зборник радова Свети Ахилије у Ариљу – историја, уметност (Садржај)

A. Davidov Temerinski, Byzance encore vivante (Садржај)

Ј. Секулић, Минхенска школа и српско сликарство (Садржај)

М. Медић, Стари сликарски приручници II

2003.

М. Шупут, Манастир Бањска

М. Šuput, Banjska Monastery

В. Кораћ, Споменици монументалне српске архитектуре XVI века у Повардарју

Група аутора, Заштита спомен обележја из ратних периода

Група аутора, Атлас народног градитељства Србије, Народно градитељство општине Књажевац – Стара Паланина

Група аутора, Орашац: Знаменито место (брошура)

М. Јевтић, Подстицаји Милке Чанак-Медић

2004.

В. Суботић, В. Петровић, Ћеле кула и Чегар (Садржај)

З. М. Јовановић, Зебрњак (Садржај)

Група аутора, Ново Брдо (Садржај)

В. Кораћ, М. Ковачевић, Манастир Хиландар - конаци и утврђење (Садржај)

Т. Дамљановић, Чешко – српске архитектонске везе 1918-1941 (Садржај)

П. Опачић, Солунски фронт - Зејтинлик (Садржај)

М. Јевтић, Прочитавања прошлости – разговори са Ђурђем Бошковићем

Ивана Продановић-Ранковић, Б. Поповић, В. Николић, Црква покрова Пресвете Богородице у Баричу (CD)

2005.

О. Кандић, Манастир Градац (Садржај)

Р. Петровић, Црколез – цртежи фресака

М. Медић, Стари сликарски приручници II (Садржај)

М. Медић, Стари сликарски приручници III (Садржај)

Група аутора, Археолошка истраживања Е- 75, I (Садржај)

2006.

М. Брмболић, Б. Крстановић, М. Миљковић, Манастир Хиландар, занати

Б. Крстић, Законодавство архитектонске баштине (Садржај)

В. Бргуљан, Споменичко право (Садржај)

Б. Поповић, Ивана Продановић-Ранковић, В. Николић, Карађорђев град у Тополи (CD)

Група аутора, Изложба меморандум (CD)

2007.

Група аутора, Споменичко наслеђе Србије

И. Стевовић, Б. Цветковић, Манастир Каленић

I. Stevović, B. Cvetković, Monastery Kalenić

Г. Симић, Д. Тодоровић, М. Брмболић, Р. Зарић, Манастир Ресава

G. Simić, D. Todorović, M. Brmbolić, R. Zarić, Monastery Resava (2007)

М. Јовин, Пећка Патријаршија, Истраживања и резултати 2006

М. Јевтић, Препознавање времена - разговори са Војиславом Кораћем

М. Брмболић, М. Миљковић, Манастир Хиландар - браве и оружја

М. Чанак- Медић, Архитектура друге половине XIII  века, I (Садржај)

Радомир Станић, Одабрани радови (Садржај)

Зоран Ракић, Црква Светог Јована Претече у Црколезу

Zoran Rakić, The Church of St. John the Baptist at Crkolez

Милка Чанак-Медић, Бранислав Тодић, Манастир Жича

Milka Čanak-Medić, Branislav Todić, The Monastery of Žiča

Драгана Милисављевић, Јошаница – цртежи фресака

Божидар Крстановић, Естела Радоњић Живков, Атлас народног градитељства Србије, Општина Пожега, Свеска 1 (Садржај)

Ружица Васић, Слике Ђорђа Крстића са споменика Краљу Милану Обреновићу у цркви Св. Петке у Ћурлинама, приказ конзерваторско рестаураторских радова

2008.

Милка Чанак-Медић, Манастир Дечани - Саборна црква - архитектура (Садржај)

Маја Ђорђевић, Археолошка налазишта римског периода у Војводини / Archaeological Sites from the Roman Period in Vojvodina (Садржај)

Бранислав Цветковић, Иван Стевовић, Јелена Ердељан, Манастир Јошаница

Branislav Cvetković, Ivan Stevović, Jelena Erdeljan, The Monastery Jošanica

Оливера Кандић, Манастир Градац

Милош Јевтић, Аманет српског села, разговори са Надеждом Пешић-Максимовић

Радован Бунарџић, Марина Бунарџић, Сава Дериковић и Предраг Гавовић, Топографија Полимља, археологија – свеска 1 (Садржај)

Татјана Стародубцев, Манастир Сисојевац

Tatjana Starodubcev, Monastery Sisojevac

Драгана Милисављевић, Сисојевац - цртежи фресака

Сретен Петковић, Хиландар (Садржај)

Љубинко М. Драгичевић, Михаило М. Ршумовић,Конзервација и рестаурација камена (Садржај)

2009.

Марин Брмболић, Вршачки замак (Садржај)

Светлана Пејић, Манастир Свети Никола Дабарски (Садржај)

2010.

Гордана Симић, Донжон куле у фортификацији средњовековних градова (Садржај)

Светска баштина Србија, „Patrimonie mondial de Serbie“

Светска баштина Србија, „World Heritage Serbia“

Светска баштина Србија - на кинеском

Светска баштина Србија, „Всемирное Наследие Сербия“

Светска баштина Србија, „Welterbe Serbien“

2011.

Марин Брмболић, Мала Света Гора у клисури реке Црнице

Marin Brmbolić, The Little Holy Mountain in the Gorge of the Crnica River

Ружица Васић, Конзервација и рестаурација слике „Цвеће“ аутора Саве Шумановића

Маја Ђорђевић, Мраморје, пројекат конзервације средњовековних камених надгробних обележја-стећака на археолошком налазишту Мраморје у Перућцу, општина Бајина Башта

2012.

Симић Гордана, Средњовековни град Голубац

Simić Gordana, The mediaeval fortress of Golubac

Зебрњак 1912-2012 (водич кроз сталну изложбену поставку унутар спомен-костурнице на Зебрњаку)

Маја Ђорђевић, Мраморје, средњовековна камена надгробна обележја - стећци на археолошком налазишту Мраморје у Растишту, на потесима Гајеви и Урошевине, Општина Бајина Башта

Божидар Крстановић, Естела Радоњић Живков, Народно градитељство општине Горњи Милановац

2013.

Марко Поповић, Смедеревски град

Marko Popović, Smederevo fortress

Божидар Крстановић, Естела Радоњић Живков, Атлас народног градитељства Србије - Свеска III, Народно градитељство општине Чајетина и Ужице

2014.

Александра Давидов Темерински, Црква Ваведења Богородице у Липљану

Aleksandra Davidov Temerinski, The Church of the Presentation of the Virgin in the Temple at Lipljan

Александра Давидов Темерински, Црква Ваведења Богородице у Липљану - каталог

Grupa autora, Biznis plan za rehabilitaciju nepokretnih kulturnih dobara (ПДФ (9,85 МB))

Мирјана Благојевић, Радивоје Арсић, Вишемиленијумско наслеђе Колубаре

Mirjana Blagojević, Radivoje Arsić, The Multi-Millennian Heritage of the Kolubara River

2015.

Милка Чанак-Медић, Даница Поповић, Драган Војводић, Манастир Жича

Пејић Светлана, Црква Светог Никола у Никољцу

Алекса Јеликић, Драган Станојевић Креч као истопријски материјал

Надежда Пешић Максимовић, Моравска кућа Србије

2016.

Марин Брмболић, Крстови из ризнице манастира Хиландара

Марко Поповић, Манастир Студеница : археолошка открића

Божидар Крстановић, Естела Радоњић Живков, Народно градитељство општине Крагујевац

Владимир Џамић, Манастир Свете Тројице под Овчаром

2017.

Марина Бунарџић, Прибојско Мраморје

Група аутора, Светска баштина Србија

Александра Давидов Темерински, Богородица Љевишка у Призрену

Aleksandra Davidov Temerinski, Church of the Holy Virgin Ljeviška in Prizren

Aleksandra Davidov Temerinski, Kisha e Levishenes ne Prizren

2018.

Зборник радова, Археолошка истраживања на аутопуту Е80

Немања Смичиклас, Маријана Протић, Весна Црноглавац, Медиана. Мозаик са Христовим монограмом

Немања Смичиклас, Маријана Протић, Весна Црноглавац, Медиана. Мозаик из Стадибадијума А

Гордана Симић, Светлана Вукадиновић, Утврђење манастира Ресаве: од замисли до остварења

Милодарка Коцев, Конзерваторско-рестаураторски радови на иконостасу цркве Светих апостола Петра и Павла у Топчидеру

Марко Поповић, Игор Бјелић, Црква Светог Николе - Катедрала града Новог Брда

Радиша Жикић, Конзерваторско-рестаураторски радови на фрескама у Спасовој цркви манастира Жиче

2019.

Светлана Пејић, Катедрална седишта Српске цркве 1219. године

Ружица Васић, Конзерваторско-рестаураторски радови у цркви Светих Благовести у Идвору

2020.

Марко Поповић, Гордана Симић/Marko Popović, Gordana Simić, Утврђења средњовековног града Новог Брда/Fortifications of The medieval town of Novo Brdo (Садржај)

2021.

Маја Ђорђевић, Гордана Каровић, Сингидунум у темељима Народна библиотеке на Kосанчићевом венцу

2022.

Кућа породице Минх, век касније | Каталог (144 MB)

HELENA, SERBIAE REGINA | Каталог (31.9 MB)

Саопштења LIV / 2022.

ВРХ