Садржај / Table des matiéres ПДФ (272 KB)
Расправе и студије/Traités et études    
  Божидар В. Зарковић/Božidar V. Zarković    
  Сакралне структуре Призрена као елемент привредног и урбаног развоја ПДФ (3,73 MB)
  Prizren’s Sacral Structures as an Element of Economic and Urban Development
  Александар Р. Крстић/Aleksandar R. Krstić    
  O првом помену манастира Раковице ПДФ (384 KB)
  On the First Mention of Rakovica Monastery
  Александра П. Кучековић/Aleksandra P. Kučeković    
  Трагом утицаја Христофора Жефаровића у Славонији ПДФ (25,7 MB)
  Following the Influence of Hristofor Žefarović in Slavonia
  Слободан С. Јаковљевић/Slobodan S. Jakovljević    
  Фонд ретких богослужбених и рукописних књига из ризнице саборне цркве Вазнесења Господњег у Чачку ПДФ (18,6 MB)
  Rare Liturgical Books and Manuscripts Fund from the Treasury of the Cathedral Church of the Ascension of Our Lord in Čačak
  Вук Ф. Даутовић/Vuk F. Dautović    
  Материјалност и визуелна култура: литургијски предмети из саборног храма Вазнесења Христовог у Чачку ПДФ (34 MB)
  Materiality and the Visual Culture: Liturgical Objects from the Cathedral Church of the Ascension of Our Lord in Čačak
  Милена М. Антонијевић/Milena M. Antonijević    
  Симболистичка концепција споменика Војиславу Илићу на Калемегдану ПДФ (17,3 MB)
  Symbolist Concept of the Monument to Vojislav Ilić in the Kalemegdan Park
  Љубица В. Димитријевић Ненад Л. Лајбеншпергер/Ljubica V. Dimitrijević Nenad L. Lajbenšperger    
  Место култа Теткице Бибије и меморијални простор Рома у Улици господара Вучића у Београду ПДФ (19,8 MB)
  Place of the Bibijako Dive (Auntie Day) Cult and the Memorial Space of the Romani People in Gospodara Vučića Street in Belgrade
Прилози/Contributions    
  Иван Р. Бугарски, Смиљана Д. Додић,Владан М. Здравковић/Ivan R. Bugarski, Smiljana D. Dodić,Vladan M. Zdravković    
  Касноантичка и рановизантијска утврђења у левачком крај ПДФ (22,3 MB)
  Late Antiquity and Early Byzantine Fortifications in the Levač Region
  Дејан С. Радисављевић/Dejan S. Radisavljević    
  Прилог познавању камене пластике манастира Дренче ПДФ (18,6 MB)
  Contribution to the knowledge about the stone plastic of Drenča Monastery
  Владимир А. Кривошејев,Јован Б. Јовановић/Vladimir A. Krivošejev,Jovan B. Jovanović    
  Убикација положаја старог ратничког гробља у Ваљеву ПДФ (21,7 MB)
  Ubication of the old Warrior Cemetery in Valjevo
Prikazi i kritike/Comptes-rendus et critiques    
  Ивана Ранковић Миладиновић    
  Бранислав Цветковић: ТРСАТСКИ РЕЛИКВИЈАР: историја, епиграфика, иконографија ПДФ (0,97 MB)
  Марија Драгишић
  Жижа Стојичић Драгићевић, НАРОДНО ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ НА ПРОСТОРУ ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ И ПРЕШЕВО ПДФ (860 KB)
  Ана Радованац Живанов
  АРХИТЕКТУРА И ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ КОНТЕКСТУ: 1918–1941 ПДФ (992 KB)
       
Саопштења LIII / 2021 | Communications LIII / 2021
ВРХ