Библиотечку грађу користе првенствено радници и сарадници Завода.

Библиотечку грађу могу користити и државни органи, научноистраживачке и друге установе и установе заштите културних добара за обављање задатака и послова из свог делокруга као и научни и стручни радници установа са којима Завод сарађује.

Библиотечка грађа не сме да се износи из библиотеке.

Радно време библиотеке за кориснике који нису запослени у РЗЗСК је од 09 до 14 часова.

Библиотека је у систему COBISS те је сва нова грађа, као и део стране претражива преко COBISS каталога.

ВРХ