У централном регистру тренутно jе уписано 2645 непокретна културна добара, од тога 2272 споменика културе, 96 просторно културно-историјских целина, 198 археолошка налазишта и 79 знаменитих места.

Категорисаних непокретних културних добара има 782 од чега 200 од изузетног значаја а 582 од великог значаја.

Међу непокретним културним добрима од изузетног значаја налази се 155 споменика културе, 11 просторно културно-историјских целина, 18 археолошких налазишта и 16 знаменитих места, а међу непокретним културним добрима од великог значаја 512 споменика културе, 28 просторно културно-историјских целина, 25 археолошких налазишта и 17 знаменитих места.

Податке о самим непокретним културним добрима можете наћи у Информационом систему непокретних културних добара.

Информациони систем непокретних културних добара (ИС НКД)

Или преглед непокретних културних добара можете погледати у следећим табелама:

ВРХ