Садржај / Content ПДФ (344 KB)
Расправе и студије/Discussions and studies    
  Весна М. Бикић, Биљана Р. Лучић Наташа П. Миладиновић-Радмиловић    
  Погребни обичаји становништва у Сремској бискупији: некропола XVII–XVIII века на налазишту Паланка у Сремској Митровици ПДФ (1,25 MB)
  Funerary Customs of the Population in the Bishopric of Syrmia: the 17th–18th Century Necropolis at the Site of Palanka in Sremska Mitrovica
  Миљана М. Матић    
  Два крста-реликвијара из Музеја Српске православне цркве ПДФ (1,25 MB)
  Two Reliquary Crosses from the Serbian Orthodox Church Museum
  Ана Д. Костић    
  Рад сликара Аксентија Јанковића из Вршца у Србији кнеза Милоша Обреновића ПДФ (1,59 MB)
  Work of Painter Aksentije Janković from Vršac in the Serbia of Prince Miloš Obrenović
  Аница И. Драганић, Мариа И. Силађи    
  Наративи Великог Лимана у Новом Саду – индустријско наслеђе браће Крамер ПДФ (1,46 MB)
  Narratives of Veliki Liman in Novi Sad – the Industrial Heritage of Brothers Krame
  Јефимија Б. Ђокић    
  Идеали „чисте уметности“ у делима вајара Ђорђа Јовановића ПДФ (1,05 MB)
  “Pure Art” Ideals in the Works of Sculptor Đorđe Jovanović
Прилози/Contributions    
  Драгољуб Д. Тодоровић    
  Саркофаг са натписом из манастира Бањске ПДФ (1,12 MB)
  Sarcophagus with Inscription from Banjska Monastery
  Александар П. Ристић    
  Надгробни споменици са антропоморфним представама у области Каленићке реке ПДФ (1,79 MB)
  Tombstones with Anthropomorphic Depictions in the Area around the Kalenićka reka
  Викторија Ф. Алаџић Нора Е. Гастањ (Gasztány Nóra)    
  Могућности ревитализације просторне целине Хоргош-Камараш ПДФ (1,30 MB)
  Possibilities for the Revitalisation of the Horgoš-Kamaraš Spatial Ensemble
  Јулијана Н. Марковић    
  Зидно сликарство олтарског простора цркве Свете Тројице у Габровцу ПДФ (1,82 MB)
  Wall Paintings in the Altar of the Holy Trinity Church in Gabrovac
Prikazi i kritike/Reviews and criticism    
  Горана Јеремић    
  Маја Ђорђевић, Гордана Каровић, СИНГИДУНУМ У ТЕМЕЉИМА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ НА КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕН ПДФ (2,31 MB)
  Мирјана Ротер Благојевић
  др Марина Нешковић, БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА од војног утврђења до споменика културе
  Владимир Божиновић
  Мирослав Станојловић, ГРАЧАНИЦА: ХРОНИКА СЛИКАРСКО-КОНЗЕРВАТОРСКИХ РАДОВА 2010–2018.
  Миша С. Анђелковић
  Мила Панајотовић, БЕЛА МАЧКА – ЈЕДНА СТАРА КУЋА У ПИРОТУ
  Дубравка Ђукановић
  РАД РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ
  Естела Радоњић Живков
  СИМПОЗИЈУМЕТНОЛОГАКОНЗЕРВАТОРА У КЛАДОВУ2021.ГОДИНЕ
   
Саопштења LIV / 2022 | Communications LIV / 2022
ВРХ