U okviru projekta „Kulturno nasleđe – most ka zajedničkoj budućnosti“ koji sprovodi venecijanska Regionalna kancelarija UNESCO za nauku i kulturu u Evropi pokrenut je projekat „Zajedničke nominacije srednjovekovnih nadgrobnih spomenika – stećaka za Listu svetske baštine“ u novembru 2009. godine.

U Sarajevu, aprila 2010. godine, ozvaničeni su učesnici projekta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije i plan aktivnosti. Ovo je bio početak prvog većeg međudržavnog projekta u oblasti kulture na Balkanu u XXI veku. U okviru aktivnosti, osim u Sarajevu sastanci učesnika projekta održani su i u Podgorici maja 2010, Beogradu februara 2011, Zagrebu oktobara 2011. godine, zatim 2012. u Sarajevu u maju i na Cetinju u julu.

Listu nekropola sa stećcima u Bosni i Hercegovini čini dvadeset i dve lokacije, u Hrvatskoj dve, u Crnoj Gori tri i u Srbiji tri.

REPUBLIKA SRBIJA:

  1. Arheološko nalazište Mramorje, Perućac, opština Bajina Bašta
  2. Arheološko nalazište Mramorje na potesima Uroševine i Gajevi, Rastište, opština Bajina Bašta
  3. Arheološko nalazište Grčko groblje, Hrta, opština Prijepolje.

Stećci su nominovani na osnovu kriterijuma II, III i VI. Sve zajedničke odluke uobličene su u zajedničkom tentativnom listu gde su tekstovi koji se odnose na uvodni opis, izjavu o izvanrednoj univerzalnoj vrednosti, kriterijume, izjavu o autentičnosti i integralnosti i upoređenju sa sličnim kulturnim dobrima isti za sve države učesnice, a delovi tekstova koji se odnose na sažeti opis predloženih lokacija posebni za svaku državu. Sve države učesnice, po svojoj proceduri, dostavile su stalnim delegacijama UNESCO-a tentativne listove, i na sajtu http://whc.unesco.org/en/tentativelists/ oni su dostupni od aprila 2011. godine.

Povodom Dana Ujedinjenih nacija 21. oktobra 2011. godine, u Sarajevu, Zagrebu, Podgorici i Beogradu (Narodni muzej) svečano su otvorene identične izložbe fotografija „Srednjovekovni nadgrobni spomenici – stećci“ koji su predloženi za Listu svetske baštine. Ova izložba bila je rezultat dotadašnjeg zajedničkog rada svih učesnika projekta i uspešne izrade Tentativnog lista. Izložbu je organizovalo Ministarstvo kulture BiH uz podršku Regionalne kancelarije UNESCO u Veneciji.

Na inicijativu JP Nacionalni park „Tara“, ova izložba otvorena je u martu 2012. godine u galeriji Centra za posetioce Nacionalnog parka u Bajinoj Bašti.

Mramorje u Perućcu, opština Bajina Bašta
Mramorje u Perućcu, opština Bajina Bašta
Mramorje u Rastištu, potes Gajevi, opština Bajina Bašta
Mramorje u Rastištu, potes Gajevi, opština Bajina Bašta
Mramorje u Rastištu, potes Uroševine, opština Bajina Bašta
Mramorje u Rastištu, potes Uroševine, opština Bajina Bašta
Grčko groblje u selu Hrta, opština Prijepolje
Grčko groblje u selu Hrta, opština Prijepolje
VRH