У оквиру пројекта „Културно наслеђе – мост ка заједничкој будућности“ који спроводи венецијанска Регионална канцеларија UNESCO за науку и културу у Европи покренут је пројекат „Заједничке номинације средњовековних надгробних споменика – стећака за Листу светске баштине“ у новембру 2009. године.

У Сарајеву, априла 2010. године, озваничени су учесници пројекта из Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Србије и план активности. Ово је био почетак првог већег међудржавног пројекта у области културе на Балкану у XXI веку. У оквиру активности, осим у Сарајеву састанци учесника пројекта одржани су и у Подгорици маја 2010, Београду фебруара 2011, Загребу октобара 2011. године, затим 2012. у Сарајеву у мају и на Цетињу у јулу.

Листу некропола са стећцима у Босни и Херцеговини чини двадесет и две локације, у Хрватској две, у Црној Гори три и у Србији три.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА:

  1. Археолошко налазиште Мраморје, Перућац, општина Бајина Башта
  2. Археолошко налазиште Мраморје на потесима Урошевине и Гајеви, Растиште, општина Бајина Башта
  3. Археолошко налазиште Грчко гробље, Хрта, општина Пријепоље.

Стећци су номиновани на основу критеријума II, III и VI. Све заједничке одлуке уобличене су у заједничком тентативном листу где су текстови који се односе на уводни опис, изјаву о изванредној универзалној вредности, критеријуме, изјаву о аутентичности и интегралности и упоређењу са сличним културним добрима исти за све државе учеснице, а делови текстова који се односе на сажети опис предложених локација посебни за сваку државу. Све државе учеснице, по својој процедури, доставиле су сталним делегацијама UNESCO-а тентативне листове, и на сајту https://whc.unesco.org/en/tentativelists/ они су доступни од априла 2011. године.

Поводом Дана Уједињених нација 21. октобра 2011. године, у Сарајеву, Загребу, Подгорици и Београду (Народни музеј) свечано су отворене идентичне изложбе фотографија „Средњовековни надгробни споменици – стећци“ који су предложени за Листу светске баштине. Ова изложба била је резултат дотадашњег заједничког рада свих учесника пројекта и успешне израде Тентативног листа. Изложбу је организовало Министарство културе БиХ уз подршку Регионалне канцеларије UNESCO у Венецији.

На иницијативу ЈП Национални парк „Тара“, ова изложба отворена је у марту 2012. године у галерији Центра за посетиоце Националног парка у Бајиној Башти.

Мраморје у Перућцу, општина Бајина Башта
Мраморје у Перућцу, општина Бајина Башта
Мраморје у Растишту, потес Гајеви, општина Бајина Башта
Мраморје у Растишту, потес Гајеви, општина Бајина Башта
Мраморје у Растишту, потес Урошевине, општина Бајина Башта
Мраморје у Растишту, потес Урошевине, општина Бајина Башта
Грчко гробље у селу Хртa, општина Пријепоље
Грчко гробље у селу Хртa, општина Пријепоље
ВРХ