Održan je prvi radni sastanak direktora zavoda u ovoj godini

U Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture održan je prvi radni sastanak direktora zavoda u ovoj godini. Centralna tema sastanka bio je plan rada mreže zavoda za 2021. godinu.

Održan je prvi radni sastanak direktora zavoda u ovoj godini

Posebnu pažnju direktori su posvetili planiranju zajedničkih aktivnosti u okviru delatnosti institucija zaštite nepokretnih kulturnih dobara, kao i dinamici popunjavanja Centralnog registra nepokretnih kulturnih dobara.

Status i finansiranje ovih ustanova, takođe su bili na dnevnom redu sastanka, kao i kadrovska struktura u službi zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji.

Održan je prvi radni sastanak direktora zavoda u ovoj godini
VRH