Tokom 2012. godine, u okviru Programa zaštite, prezentacije i revitalizacije PKIC Karađorđeva Topola sa Oplencem, predloženo je uređenja porte u Karađorđevom utvrđenju.

Radovi će započeti arheološkim iskopavanjima u drugoj polovini 2013. godine. Dokumentacija za PKIC Karađorđeva Topola sa Oplencem dopunjena je tehničkom dokumentacijom za građevine u okviru memorijalnog kompleksa na Oplencu: Vilu Grm (mala električna centrala), trafo-stanicu (pored kuće kralja Petra) i Galeriju tzv. vinogradarevu kućicu.

Rukovodioci poslova su Ivana Ranković Prodanović, istoričar umetnosti - savetnik i Branka Popović, istoričar umetnosti – savetnik.

Izgled Karađorđevog utvrđenja sa severozapada
Izgled Karađorđevog utvrđenja sa severozapada
Mala trafostanica na Oplencu
Mala trafostanica na Oplencu
Galerija tkz. Vinogradareva kućica na Oplencu
Galerija tkz. Vinogradareva kućica na Oplencu
VRH