Na izložbi „Dani ruskih duhovnih slikara“ koja je otvorena 17. oktobra 2013. godine u Kraljevskom dvoru, prvi put je predstavljena slika Hristos hoda po vodi (Hristos se prikazuje učenicima), rad ruskog slikara Ivana Konstantinoviča Ajvazovskog, posle konzervatorsko-restauratorskih radova u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture.

Slika je doneta u konzervatorsko-restauratorski atelje za vreme ispitivačkih i preventivnih radova na ikonostasu i zidnom slikarstvu Dvorske kapele, koje je radila mr Stojanka Samardžić.

Preuzmite katalog sa izložbe u PDF (46.2 MB)

Hristos hoda po vodi (Hristos se prikazuje učenicima)
Hristos hoda po vodi (Hristos se prikazuje učenicima)
VRH