Rukovodilac projekta: Ivana Prodanović-Ranković, istoričar umetnosti, savetnik

Projekat Knez Miloš kao ktitor koji je završen prema predviđenom planu, obuhvatao je istraživanje obimnog i nedovoljno proučenog fonda sakralnih spomenika Novog veka, nastalih u periodu prve (1815-1839) i druge (1859-1860) vladavine kneza Miloša, i u periodu između njih, kako bi se premostile praznine u postojećoj istorijsko-umetničkoj valorizaciji sakralne umetnosti prve polovine XIX veka. Cilj projekta je bila prezentacija i afirmaciji sakralne baštine nastale u prvoj polovini i sredinom XIX veka, koja je svojim graditeljskim i slikarskim ostvarenjima utrla put stvaranju takozvane građanske umetnosti nove srpske države, i preciznije utvrđivanje njenog mesta i značaja u srpskoj umetnosti Novog veka. Dosadašnjim istraživanjima prikupljena je istorijsko umetnička građa za oko 165 crkava, snimljeno više hiljada (27.000) fotografija i izvedena osnovna tehnička dokumentacija za 30 spomenika. Tom prilikom je sproveden postupak utvrđivanja za spomenik kulture za dve crkve, a za još pet hramova postupak je u toku.

Topčider, crkva Sv. Petra i Pavla
Topčider, crkva Sv. Petra i Pavla
Brusnica, crkva Prenosa moštiju Sv. Nikole
Brusnica, crkva Prenosa moštiju Sv. Nikole
Savinac, crkva Sv. Save
Savinac, crkva Sv. Save
Mihajlovac, crkva Sv. Arhanđela Mihaila
Mihajlovac, crkva Sv. Arhanđela Mihaila
Bresnica, crkva Pokrova Presvete Bogorodice
Bresnica, crkva Pokrova Presvete Bogorodice
Osipaonica, crkva Sv. Arhistratiga Gavrila
Osipaonica, crkva Sv. Arhistratiga Gavrila
Šetonje, crkva Sv. Arhistratiga Mihaila i Gavrila
Šetonje, crkva Sv. Arhistratiga Mihaila i Gavrila
Brezna, crkva Sv. Dimitrija
Brezna, crkva Sv. Dimitrija
Manastir Drača, crkva Sv. Nikole
Manastir Drača, crkva Sv. Nikole
Jagnjilo, crkva Sv. Petra i Pavla
Jagnjilo, crkva Sv. Petra i Pavla
Kučevo, crkva Vaznesenja Hristovog
Kučevo, crkva Vaznesenja Hristovog
Barič, crkva Pokrova Presvete Bogorodice
Barič, crkva Pokrova Presvete Bogorodice
Jagodina, crkva Sv. Mihaila
Jagodina, crkva Sv. Mihaila
VRH