Republički zavod za zaštitu spomenika kulture je obavio reviziju, konzervaciju i sanaciju ikona iz Riznice manastira Krka u Hrvatskoj.

BOGORODICA SA ISUSOM HRISTOM 1775. god.

dimenzije: 53,5 h 90,5 cm

tempera na drvenom nosiocu

Na ovoj ikoni su preduzete sledeće mere zaštite: fiksiran je bojeni sloj, uklonjene su nečistoće, obavljeni su stolarski radovi, postavljena je nova podloga i izvršeno je retuširanje, zaštićena je retuš lakom.

Pre radova
Pre radova
Probe u toku radova
Probe u toku radova
Za vreme radova
Za vreme radova
Posle završenih radova
Posle završenih radova
VRH