Arhitektonski radovi i nadzor nad izvođenjem arhitektonskih radova:

Vršene su popravke zaštitnih konstrukcija nad paraklisima Svetog Nikole i Svetog Save u Hilandaru. Na krovu crkve u manastiru Svetog Vasilija na moru izvedeni su urgentni arhitektonski radovi. U Kareji su postavljeni oluci na crkvi u Isposnici Svetog Save. U keliji Flaska izvedeni su istraživački i ispitivački radovi u cilju izrade projekta statičke sanacije crkve. Arhitekte Republičkog zavoda su angažovane i u Komisiji za nadzor radova na Konaku iz 1814. i objektima Senari i Hatlarnici.

Konzervatorko-restauratorski radovi na živopisu i ikonopisu:

U Hilandaru su završeni konzervatorsko-restauratorski radovi na živopisu u paraklisu Svetog Stefana i Svetog Jovana Rilskog i interventi radovi na skidanju ugroženog živopisa u predvorju paraklisa Svetog Dimitrija. U Isposnici Svetog Save u Kareji konzervirano je 5 prestonih ikona, izvedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na još 11 ikona a izvršen je uvid u stanje 51 ikone iz riznice. U Kareji je resturisana freska Bogorodice Mlekopitateljnice na fasadi konaka Isposnice.

Arheološki i naučno-istraživački radovi:

Arheolozi su tokom radova na katalogizaciji, snimanju i iscrtavanju predmeta obradili 200 predmeta iz zbirki manastirske riznice i još oko 260 predmeta pronađenih u ruševinama Novog konaka. Objavljen je katalog predmeta iz riznice:Manastir Hilandar – zanati.Tokom realizacije projekta Sistematskog snimanja i dokumentacije zidnog slikarstva obrađeno je 6 hilandarskih paraklisa, a snimljeno je 540 slajdova (6 h 7 cm) i 2.500 digitalnih fotografija (HEF format).

Oltarski prostor paraklisa Svetog Jovana Preteče u Hilandaru, fotografija iz 3D modela.
Oltarski prostor paraklisa Svetog Jovana Preteče u Hilandaru, fotografija iz 3D modela.
Kutija za Časni krst sa moštima svete Petke i svetog Onufrija
Kutija za Časni krst sa moštima svete Petke i svetog Onufrija
Ikona Svetog Jovana Krstitelja iz Isposnice Svetog Save u Kareji pre, u toku i nakon završenih radova
Ikona Svetog Jovana Krstitelja iz Isposnice Svetog Save u Kareji pre, u toku i nakon završenih radova
Isposnica Svetog Save u Kareji, postavljanje oluka na crkvu
Isposnica Svetog Save u Kareji, postavljanje oluka na crkvu
Zaštitna konstrukcija iznad paraklisa Svetog Nikole u Hilandaru
Zaštitna konstrukcija iznad paraklisa Svetog Nikole u Hilandaru
VRH