Kosturnica u Jindrihovicama
Kosturnica u Jindrihovicama

Ekipa Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd, u sastavu: Nenad Lajbenšperger, istoričar; Vladimir Džamić, istoričar umetnosti; Jasmina Andonović, arhitekta i Branislav Stojkov, vozač, boravila je od 9. do 17. novembra 2014. godine u Češkoj sa zadatkom da obiđe i utvrdi stanje srpskih vojnih memorijala iz Prvog svetskog rata.

Obiđeno je pet objekata/lokaliteta povezanih sa Prvim svetskim ratom, odnosno mesta na kojima se nalaze sahranjeni zarobljeni vojnici srpske vojske ili vojnici nekadašnje austro-ugarske vojske, koji su bili sa prostora koji je posle rata ušao u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca:

  • Kosturnica i prostor nekadašnjeg groblja u Jindrihovicama (Jindřichovice)
  • Mauzolej jugoslovenskih vojnika u Olomoucu (Mauzoleum Jihoslovanů v Olomouci, Olomouc)
  • Crkva Uspenja Presvete Bogorodice na Olšanskom groblju u Pragu(Olšanské hřbitovy, Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice, Praha)
  • Spomenik u Martinkovicama (Martínkovic) i
  • Tvrđava Terezin i ćelije Gavrila Principa, Trifka Grabeža i Nedeljka Čabrinovića (Terezín).

Pored toga posećeni su i objekati/lokaliteti koji predstavljaju srpske spomenike ili memorijale u inostranstvu:

  • Grob generala Františeka Aleksandra Zaha, Brno (Brno)
  • Spomen-ploča generalu Františeku Aleksandru Zahu, Brno
  • Spomen-ploča kralju Aleksandru Karađorđeviću u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice na Olšanskom groblju u Pragu
  • Spomen-obeležja stradalim u Drugom svetskom ratu u Terezinu
  • Spomen obeležja stradalim tokom Drugog svetskog rata na groblju Djablice u Pragu.
Mauzolej jugoslovenskih vojnika u Olomoucu
Mauzolej jugoslovenskih vojnika u Olomoucu
crkva Uspenja Presvete Bogorodice
crkva Uspenja Presvete Bogorodice
spomenik u Martinkovicama
spomenik u Martinkovicama
ćelije Gavrila Principa u tvrđavi Terezin
ćelije Gavrila Principa u tvrđavi Terezin
ćelije Gavrila Principa u tvrđavi Terezin
ćelije Gavrila Principa u tvrđavi Terezin
grob generala F.A. Zaha, Brno
grob generala F.A. Zaha, Brno
spomen-ploča generalu F.A. Zahu, Brno
spomen-ploča generalu F.A. Zahu, Brno
spomen-ploča kralju Aleksandru Karađorđeviću u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice na Olšanskom groblju u Pragu
spomen-ploča kralju Aleksandru Karađorđeviću u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice na Olšanskom groblju u Pragu
spomen-obeležja stradalim u Drugom svetskom ratu u Terezinu
spomen-obeležja stradalim u Drugom svetskom ratu u Terezinu
groblje Djablice u Pragu
groblje Djablice u Pragu
VRH