Srpsko vojno groblje u Velikom Međeru (Srbský vojenský cintorín Veľky Meder)
Srpsko vojno groblje u Velikom Međeru (Srbský vojenský cintorín Veľky Meder)

Ekipa Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd, u sastavu: Nenad Lajbenšperger, istoričar; Jasmina Andonović, arhitekta; Ana Radovanac, istoričar umetnosti i Branislav Stojkov, vozač, boravila je od 13. do 19. oktobra 2014. godine u Slovačkoj sa zadatkom da obiđe i utvrdi stanje srpskih vojnih memorijala iz Prvog svetskog rata.

Obiđeno je sedam objekata/lokaliteta povezanih sa Prvim svetskim ratom, odnosno mesta na kojima se nalaze sahranjeni zarobljeni vojnici srpske vojske ili vojnici nekadašnje austro-ugarske vojske, koji su bili sa prostora koji je posle rata ušao u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Nakon Prvog svetskog rata, čehoslovačke vlasti su grobove vojnika obeležavale prema mestima porekla, pri čemu su uzimale u obzir tada postojeće zemlje. Otuda su kao vojnici iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca obeleženi svi vojnici iz Srbije, kao i oni austrougarski vojnici koji su poreklom bili sa teritorija koje su posle rata ušle u sastav te novonastale države. Među tim vojnicima ima i Srba.):

 • Srpsko vojno groblje u Velikom Međeru (Srbský vojenský cintorín Veľky Meder)
 • Kapela na vojnom groblju u Trenčinu (Trenčín)
 • Vojno groblje Petržalka - Kopčani u Bratislavi (Vojnový cintorín Petržalka - Kopčany, Bratislava)
 • Vojno groblje Trnava (Trnava)
 • Kosturnica srpskih vojnika u Komarnu (Komárno)
 • Vojno groblje Majer u Banskoj Bistrici (Banská Bystrica)
 • Vojno groblje na Katoličkom groblju u Banskoj Bistrici

Pored toga posećeno je i pet objekata koji predstavljaju srpske spomenike ili memorijale u inostranstvu:

 • Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Komarnu, sa grobnicama i nadgrobnim obeležjima u porti
 • Kapela u Komarnu
 • Objekat u Trnavi, u ulici Štefanikova br. 10, nekadašnja srpska pravoslavna crkva
 • spomen-obeležje Svetozaru Miletiću u Bratislavi
 • Grob jugoslovenskog vojnika iz Slovačkog narodnog ustanka 1944. Godine na vojnom groblju na Evangelističkom groblju u Banskoj Bistrici
Kosturnica srpskih vojnika u Komarnu (Komárno)
Kosturnica srpskih vojnika u Komarnu (Komárno)
Kapela na vojnom groblju u Trenčinu (Trenčín)
Kapela na vojnom groblju u Trenčinu (Trenčín)
Vojno groblje Trnava (Trnava)
Vojno groblje Trnava (Trnava)
Vojno groblje Petržalka - Kopčani u Bratislavi (Vojnový cintorín Petržalka - Kopčany, Bratislava)
Vojno groblje Petržalka - Kopčani u Bratislavi (Vojnový cintorín Petržalka - Kopčany, Bratislava)
Vojno groblje na Katoličkom groblju u Banskoj Bistrici
Vojno groblje na Katoličkom groblju u Banskoj Bistrici
Vojno groblje Majer u Banskoj Bistrici (Banská Bystrica)
Vojno groblje Majer u Banskoj Bistrici (Banská Bystrica)
Srpsko vojno groblje u Velikom Međeru (Srbský vojenský cintorín Veľky Meder)
Srpsko vojno groblje u Velikom Međeru (Srbský vojenský cintorín Veľky Meder)
VRH