Pre radova
Pre radova

U toku 2014. godine Republički zavod za zaštitu spomenika kulture-Beograd je uradio Projekat konzervatorsko restauratorskih radova na prepokrivanju crkve brvnare u Takovu. Iste godine su i izvedeni radovi. Crkva je prepokrivena novim hrastovim pokrivačem - klisom.

O izvedenim radovima na crkvi brvnari izveštava sajt Žičke eparhije (http://eparhija-zicka.rs/obnovljena-crkva-brvnara-u-takovu/).

" ....... Koristim ovu priliku da u ime Eparhije žičke i manastira Sv. Save na Savincu, zahvalim Ministarstvu kulture, koje je imalo sluha da izađe u susret molbi manastira, a po blagoslovu Episkopa, i izdvoji sredstva za rad...... Takođe, hteo bih da naglasim odličnu saradnju između Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, na čelu sa arhitektom Bojanom Mihaljević i izvođečem radova Ivicom Bjelićem, preduzetnikom iz Smedereva. Bez njihovog stručnih saveta i profesionalog odnosa prema poverenom im poslu, sigurno da ne bi bio postignut tako visok kvalitet izrade. "

I "Takovske novine" pod naslovom: "Novi sjaj takovske svetinje" u broju 2093 od 26. decembra 2014. godine, izveštavaju o uspešnom završetku radova na prepokrivanju crkve.

U toku radova
U toku radova
U toku radova - noć
U toku radova - noć
Nakon izvršenih radova
Nakon izvršenih radova
Nakon izvršenih radova
Nakon izvršenih radova
Nakon izvršenih radova
Nakon izvršenih radova
VRH