Dana 27. januara 2014. godine, oko 10,30 sati, u severoistočnom krilu zgrade Kraljevog konaka u kompleksu manastira Prohora Pčinjskog izbio je požar.

Uvidom u stanje, koje su 28. januara obavili v.d. direktora Mirjana Andrić, arhitekta Dragoljub Todorović i istoričar umetnosti Svetlana Pejić, konstatovano je da je požar izbio u severoistočnom krilu zgrade i najpre zahvatio njegovu krovnu konstrukciju. Urušavanje krovnih greda izazvalo je požar međuspratne drvene konstrukcije, koja je u potpunosti stradala, pri čemu je izgoreo i drvorezbareni ikonostasni krst s početka 17. veka.

Sl. 1 Severoistočno krilo Kraljevog konaka, izgled iz porte nakon požara
Sl. 1 Severoistočno krilo Kraljevog konaka, izgled iz porte nakon požara
Sl. 2 Severoistočno krilo zgrade Kraljevog konaka, unutrašnjost nakon požara
Sl. 2 Severoistočno krilo zgrade Kraljevog konaka, unutrašnjost nakon požara

Požar se brzo proširio, zahvativši nedavno obnovljeni krov zapadnog trakta zgrade Kraljevog konaka. Krov je u potpunosti izgoreo, a delimično je stradala i njegova međuspratna konstrukcija.

Sl. 3 Kraljev konak, izgled iz porte nakon požara
Sl. 3 Kraljev konak, izgled iz porte nakon požara
Sl. 3 Kraljev konak, izgled iz porte nakon požara
Sl. 4 Kraljev konak, detalj unutrašnjosti nakon požara

Pošto još uvek sagorevaju drveni elementi konstrukcije i prostorije su zatrpane šutom, nakon stabilizacije stanja i raščišćavanja u manastir će biti upućena komisija koja bi procenila kako statičku stabilnost preostalih zidova, tako i nastalu štetu.

VRH