NAZIV LOKALITETA: OBRENOVAC – SELO, selo Obrenovac, opština Pirot

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: dr Miroslav Lazić, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Otvorena su dve sonde, dimenzija 12 x 3 m. U sloju mrke zemlje konstatovani su fragmenti ćeramide i nekoliko fragmenata recentne keramike.

VRH