Plan detaljne regulacije šireg područja uz Knez Mihailovu ulicu u Beogradu

U Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture je 26. oktobra 2020. godine, održan je prvi sastanak povodom izrade Plana detaljne regulacije šireg područja uz Knez Mihailovu ulicu u Beogradu, odnosno izrade elaborata koji će sadržati detaljne mere tehničke zaštite ove prostorno kulturno istorijske celine od izuzetnog značaja.

Plan detaljne regulacije šireg područja uz Knez Mihailovu ulicu u Beogradu

U izradi ovog važnog dokumenta učestvuju tri najrelevantnije ustanove sa svojim timovima: Urbanistički zavod Beograda, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

Plan detaljne regulacije šireg područja uz Knez Mihailovu ulicu u Beogradu Plan detaljne regulacije šireg područja uz Knez Mihailovu ulicu u Beogradu Plan detaljne regulacije šireg područja uz Knez Mihailovu ulicu u Beogradu
VRH