План детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу у Београду

У Републичком заводу за заштиту споменика културе је 26. октобра 2020. године, одржан је први састанак поводом израде Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу у Београду, односно израде елабората који ће садржати детаљне мере техничке заштите ове просторно културно историјске целине од изузетног значаја.

План детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу у Београду

У изради овог важног документа учествују три најрелевантније установе са својим тимовима: Урбанистички завод Београда, Завод за заштиту споменика културе града Београда и Републички завод за заштиту споменика културе.

План детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу у Београду План детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу у Београду План детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу у Београду
ВРХ