Pripremljen kreč na tradicionalan način za potrebe malterisanja fasade crkve Svetog Spasa u manastiru Žiča

U periodu od 03. do 11. septembra za potrebe predviđenog malterisanja fasade crkve Sv. Spasa u manastiru Žiča pripremljeno je 15 m3 gašenog kreča najvišeg kvaliteta. Operacija je izvedena je po uputstvima i nadzorom stručnjaka fizičko-hemijske laboratorije RZZSK-a, Alekse Jelikića, dipl. hemičara i Vojina Nikolića, dipl. tehnologa.

Pripremljen kreč na tradicionalan način za potrebe malterisanja fasade crkve Svetog Spasa u manastiru Žiča

Sve operacije počevši od odabira kamena, preko postupka slaganja u peći, pečenja i sukcesivnog hlađenja, vađenja negašenog kreča, gašenja, transporta, izgradnje bazena, skladištenja i starenja urađene su na tradicionalan način, onako kako se nekada u prošlosti radilo. Kamen za proizvodnju uzet je iz majdana firme „Ukras“ u neposrednoj blizini Pazarišta kod Novog Pazara. Od ovog krečnjačkog kamena visoke čistoće dobija se kreč najfinijeg kvaliteta što je potvrđeno ranijim hemijskim analizama u prethodnim kampanjama RZZSK-a.

Pripremljen kreč na tradicionalan način za potrebe malterisanja fasade crkve Svetog Spasa u manastiru Žiča

Za pečenje su korišćena isključivo suva drva bukve, javora i čama. Pečenje je izvedeno u selu Požega na zanatski način u peći kakve se koriste godinama unazad u ovom kraju, onako kako su nekad radili njihovi preci, sa manjim izmenama u unapređenjima. Kamen je slagan u svod iznad ložišta a potom je peć dopunjena do vrha u u gustom pakovanju. Peć se konstanto ložila isključivo drvima.

Kraj pečenja oglašava majstor na osnovu promene boje kamena u površinskom sloju na vrhu peći. Negašeni kreč se zatim hladi 24 sata i gasi u ozidanim bazenima uz konstantno mešanje.

Pripremljen kreč na tradicionalan način za potrebe malterisanja fasade crkve Svetog Spasa u manastiru Žiča

Nakon hlađenja ugašeni kreč je transportovan do manastira Žiča . Istovremeno su na ekonomiji manastira pripremane jame za skladištenje i starenje kreča. Iskopana su dva paralelna kanala dimenzija 6m x 1m i dubine 1.5m. Jame su ošalovane daskama a potom prekrivene plastičnim providnim folijama.

Nakon punjenja jama kreč je preliven vodom u višku kako bi se obezbedila dovoljna količina vode za postepeno gašenje neugašenih čestica u toku procesa starenja.

Pripremljen kreč na tradicionalan način za potrebe malterisanja fasade crkve Svetog Spasa u manastiru Žiča

Kreč je izolovan pločama stiropora da bi se sprečilo eventualno smrzavanje u toku zimskih meseci. Sanduci su zatim zatvoreni drvenim pločama i prekriveni zaštitnom folijom.

Pripremljen kreč na tradicionalan način za potrebe malterisanja fasade crkve Svetog Spasa u manastiru Žiča

Nakon odležavanja i starenja od minimum godinu dana, ovako pripremljen kreč biće korišćen za malterisanje fasade crkve Sv. Spasa.

Pripremljen kreč na tradicionalan način za potrebe malterisanja fasade crkve Svetog Spasa u manastiru Žiča Pripremljen kreč na tradicionalan način za potrebe malterisanja fasade crkve Svetog Spasa u manastiru Žiča Pripremljen kreč na tradicionalan način za potrebe malterisanja fasade crkve Svetog Spasa u manastiru Žiča Pripremljen kreč na tradicionalan način za potrebe malterisanja fasade crkve Svetog Spasa u manastiru Žiča Pripremljen kreč na tradicionalan način za potrebe malterisanja fasade crkve Svetog Spasa u manastiru Žiča Pripremljen kreč na tradicionalan način za potrebe malterisanja fasade crkve Svetog Spasa u manastiru Žiča
VRH