Припремљен креч на традиционалан начин за потребе малтерисања фасаде цркве Светог Спаса у манастиру Жича

У периоду од 03. до 11. септембра за потребе предвиђеног малтерисања фасаде цркве Св. Спаса у манастиру Жича припремљено је 15 m3 гашеног креча највишег квалитета. Операција је изведена је по упутствима и надзором стручњака физичко-хемијске лабораторије РЗЗСК-а, Алексе Јеликића, дипл. хемичара и Војина Николића, дипл. технолога.

Припремљен креч на традиционалан начин за потребе малтерисања фасаде цркве Светог Спаса у манастиру Жича

Све операције почевши од одабира камена, преко поступка слагања у пећи, печења и сукцесивног хлађења, вађења негашеног креча, гашења, транспорта, изградње базена, складиштења и старења урађене су на традиционалан начин, онако како се некада у прошлости радило. Камен за производњу узет је из мајдана фирме „Украс“ у непосредној близини Пазаришта код Новог Пазара. Од овог кречњачког камена високе чистоће добија се креч најфинијег квалитета што је потврђено ранијим хемијским анализама у претходним кампањама РЗЗСК-а.

Припремљен креч на традиционалан начин за потребе малтерисања фасаде цркве Светог Спаса у манастиру Жича

За печење су коришћена искључиво сува дрва букве, јавора и чама. Печење је изведено у селу Пожега на занатски начин у пећи какве се користе годинама уназад у овом крају, онако како су некад радили њихови преци, са мањим изменама у унапређењима. Камен је слаган у свод изнад ложишта а потом је пећ допуњена до врха у у густом паковању. Пећ се константо ложила искључиво дрвима.

Крај печења оглашава мајстор на основу промене боје камена у површинском слоју на врху пећи. Негашени креч се затим хлади 24 сата и гаси у озиданим базенима уз константно мешање.

Припремљен креч на традиционалан начин за потребе малтерисања фасаде цркве Светог Спаса у манастиру Жича

Након хлађења угашени креч је транспортован до манастира Жича . Истовремено су на економији манастира припремане јаме за складиштење и старење креча. Ископана су два паралелна канала димензија 6m x 1m и дубине 1.5m. Јаме су ошаловане даскама а потом прекривене пластичним провидним фолијама.

Након пуњења јама креч је преливен водом у вишку како би се обезбедила довољна количина воде за постепено гашење неугашених честица у току процеса старења.

Припремљен креч на традиционалан начин за потребе малтерисања фасаде цркве Светог Спаса у манастиру Жича

Креч је изолован плочама стиропора да би се спречило евентуално смрзавање у току зимских месеци. Сандуци су затим затворени дрвеним плочама и прекривени заштитном фолијом.

Припремљен креч на традиционалан начин за потребе малтерисања фасаде цркве Светог Спаса у манастиру Жича

Након одлежавања и старења од минимум годину дана, овако припремљен креч биће коришћен за малтерисање фасаде цркве Св. Спаса.

Припремљен креч на традиционалан начин за потребе малтерисања фасаде цркве Светог Спаса у манастиру Жича Припремљен креч на традиционалан начин за потребе малтерисања фасаде цркве Светог Спаса у манастиру Жича Припремљен креч на традиционалан начин за потребе малтерисања фасаде цркве Светог Спаса у манастиру Жича Припремљен креч на традиционалан начин за потребе малтерисања фасаде цркве Светог Спаса у манастиру Жича Припремљен креч на традиционалан начин за потребе малтерисања фасаде цркве Светог Спаса у манастиру Жича Припремљен креч на традиционалан начин за потребе малтерисања фасаде цркве Светог Спаса у манастиру Жича
ВРХ