Nacionalni koordinatori Ljubljanskog procesa II i koordinatori tehničkih timova su pripremili tekstove za brošuru Lista prioritetnih intervencija 2012 Srbija.

U njoj je ukratko predstavljeno trinaest objekata/lokaliteta sa Liste prioritetnih intervencija 2012 i tri objekata/lokaliteta sa monitoring liste. Štampana je u dve varijante – na srpskom i na engleskom jeziku.

Brošure o Listi prioritetnih intervencija 2012

PDF - (1,19 MB)

Brošure o Listi prioritetnih intervencija 2012

PDF - (1,17 MB)

VRH