Национални координатори Љубљанског процеса II и координатори техничких тимова су припремили текстове за брошуру Листа приоритетних интервенција 2012 Србија.

У њој је укратко представљено тринаест објеката/локалитета са Листе приоритетних интервенција 2012 и три објеката/локалитета са мониторинг листе. Штампана је у две варијанте – на српском и на енглеском језику.

Брoшурe o Листи приoритeтних интeрвeнциja 2012

ПДФ - (1,19 MB)

Брoшурe o Листи приoритeтних интeрвeнциja 2012

ПДФ - (1,17 MB)

ВРХ